Látszerész mestervizsga

0

A mestervizsgáztatásnak Magyarországon évszázados hagyományai vannak, mely a céhek megalakulásával fonódik össze. A mesterségét magas színvonalon művelő, tudását nemzedékről nemzedékre továbbadó szakember a kézműves szakmákban mindig is jelen volt.

Napjainkban azonban a magasabb szakmai felkészültséget garantáló mestervizsga rendszerét már nem a tradíciók, hanem a kor követelményei teszik fontossá. A tudásszint emelését az egyes szakmákban megfigyelhető „szakmai forradalom”, a technika fejlődése, és az emelkedő fogyasztói elvárások kényszerítik ki. A mai mesterekkel szemben ugyan korunk már más követelményeket állít, azonban egyetlen dolog ma is érvényben van, az e címmel rendelkező szakemberek magas szakmai és etikai normák szerint végzik tevékenységüket.

Az elmúlt több mint másfél évtized gazdasági, társadalmi változások egyértelművé tették a talpon maradás záloga a folyamatos szakmai önképzés, a versenyképes, magas színvonalon végzett munka. Ennek egyik eszköze a mestervizsga, amelynek lebonyolításában, újjászervezésében jelentős szerepet vállalnak a kamarák.

Az EU-csatlakozás kapcsán egyre fontosabbá válik , hogy a vállalkozó szakemberek magas szinten műveljék mesterségüket, és ezt mesterlevéllel is tudják bizonyítani. Egyes szakmákban már jelenleg is feltétel a mestervizsga megléte a vállalkozói igazolvány kiváltásánál. Néhánynál bizonyos munkák elvégzéséhez pl. felelős műszaki vezetőnél szükséges lehet a mestercím. A szigorodó követelményrendszer miatt a közületi és lakossági megrendelők egyértelműen előnyben részesítik a mester minősítéssel bíró vállalkozókat. A mester címnek piaci értéke van. A megrendelőnek a minőséget garantálja. A 2011. évi Szakképzési törvény értelmében a tanulóképzés alapfeltétele. Látszerész szakmában terveink szerint ősszel indul a felkészítő tanfolyam és azt követően mestervizsga.

A Látszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei

A szakma (szakképesítés)
megnevezése száma
(OKJ azonosító száma)
Látszerész 604
Látszerész, optikai és fotocikk eladó 2013
Látszerész és fotocikk-kereskedő (41 4 5111 08 1 0 16)

 

A mestervizsga előfeltételeként előírt szakmai gyakorlat

Látszerész 5 év
Látszerész, optikai és fotocikk eladó 5 év
Látszerész és fotocikk-kereskedő 5 év

Megjegyzés:

A szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak a vizsgára jelentkezés időpontjánál ne legyen két évnél régebbi. A szakmai gyakorlat idejébe a sorkatonai szolgálat, a gyed és gyes ideje beleszámít.

Jelentkezéskor az egység csomag díja: 8.700.-Ft., (könyvek, jegyzetek, tétel sorok)

A mestervizsga díja: 120.000.- Ft mely összeg nem tartalmazza a tanfolyami díjakat és a gyakorlati vizsga műhelyhasználati díját.

A tanulóképzéssel foglalkozó szakemberek részére – kellő számú jelentkező esetén- lehetőség van támogatott képzés indítására, melynek alapfeltétele, hogy jelenleg legyen a cégnél tanuló, vagy egy éven belül vállalják tanuló foglalkoztatását, továbbá részt kell venni a 180 órás felkészítő tanfolyamon.

A támogatott képzés költsége a tényleges költség 20%-a kb 60.000.- Ft.

Várjuk jelentkezését, legyen szakmája mestere!

A BKIK Mestervizsga Titkársága folyamatosan fogadja a mestervizsgára jelentkezőket.

Jelentkezés és tájékoztatás:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Mestervizsga Titkárság
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 126.
Telefon: 0036-1-488-2156

Fax: 0036-1-375-0258
E-mail: mestervizsga@bkik.hu

Megosztás.

Leave A Reply