Mire figyel a hatóság?

0

A Mire figyel a hatóság? című, a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felkérésére megrendezett sorozat soron következő előadásán az érdeklődők megismerhették a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működő Európai Fogyasztói Központ (EFK) tevékenységét, illetve az új PTK-nak való megfelelés érdekében a forgalmazókra vonatkozó szabályokat.

Az Európai Fogyasztói Központ tevékenységéről, a határon átnyúló panaszok és jogviták rendezéséről dr. Kriesch Attila, az EFK igazgatója adott tájékoztatást. Dr. Tóth Ágnes pedig a Heves Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének jogi előadójaként a szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói kifogások intézését ismertette a vállalkozásokkal. Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályait Tisza Gábor, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Piacfelügyeleti Főosztályának munkatársa ismertette.

Dr. Tóth Ágnes előadásában kiemelte, hogy a kifogások érvényesítésekor elegendő a számla, nyugta bemutatása. Kitért a minőségi kifogásról szóló jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokra is:

 • eladót terhelő kötelezettség
 • 3 éves megőrzési idő
 • haladéktalanul és igazolható módon át kell adni a fogyasztónak
 • eltérő kifogás-rendezési mód indoklása a jegyzőkönyvben
 • törekedni kell a 15 napon belüli javításra/cserére

A jótállási jegy új tartalmi elemeit is bemutatta:
a) a vállalkozás [eladó] neve, címe
b) a fogyasztási cikk azonosításra alkalmas megnevezése és típusa, valamint – ha van – gyártási száma
c) a gyártó neve, címe, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással
d) a szerződéskötés, valamint a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának vagy – a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontja
e) a fogyasztó jótállásból eredő jogai, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és feltételei
f) az arról szóló tájékoztatás, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti

  Az előadó hangsúlyozta, hogy bővült a jótállásra kötelezett termékek köre!
  Például
 • babakocsi, biztonsági gyermekülés 10.000,- Ft eladási ár felett
 • mikrohullámú sütő, kenyérsütő, szendvicssütő 10.000,- Ft eladási ár felett
 • sporteszközök 10.000,- Ft eladási ár felett
 • ékszerek 10.000,- Ft eladási ár felett
 • hajszárítók, hajformázók 10.000,- Ft eladási ár felett

Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőségi igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályait Tisza Gábor, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Piacfelügyeleti Főosztályának munkatársa ismertette a hallgatósággal.

  Minden építési termékre vonatkozik műszaki előírás.
 • ha van hEN szabvány, akkor az kötelezően alkalmazandó
 • ha nincs hEN, akkor készíttethető ETA (európai műszaki értékelés)

Ezek alapján EU-s forgalmazás lehetséges (CE jel), így a 305/2011/EU (CPR) alá tartozik a termék. Ha csak Magyarországon szeretné beépíttetni a termékét, akkor (EN, ISO, MSZ) szabvány, ÉME (2018. 07. 01-ig), illetve NMÉ (nemzeti műszaki értékelés)

A gyártó teljesítmény-nyilatkozatot állít ki, ezzel felelősséget vállal azért, hogy az építési termék megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek, ezt a felelősséget jelzi a CE jel elhelyezése.

  A teljesítmény-nyilatkozat alapja lehet:
 • hEN
 • ETA (Európai műszaki értékelés)
 • EAD (Európai értékelési dokumentum)
 • NMÉ (Nemzeti műszaki értékelés)
 • hatályos ÉME (Építőipari műszaki engedély) 2018. 07. 01-ig!
  A teljesítmény-nyilatkozatnak az alábbi információkat minden esetben tartalmaznia kell:
 • a teljesítmény-nyilatkozat azonosítószámát
 • a terméktípus egyedi azonosító kódját
 • az építési termék felhasználásának célját
 • a gyártó vagy a gyártó által meghatalmazott képviselő nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét, illetve bejegyzett védjegyét, valamint értesítési címét
 • az építési termékek teljesítményi állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert vagy rendszereket (AVCP)

Csak biztonságos és az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethető vagy bocsátható a fogyasztók és felhasználók rendelkezésére. A gyártó köteles gondoskodni a termék biztonságosságáról.
Az importőr és a forgalmazó nem hozhat forgalomba és nem forgalmazhat olyan terméket, amelyről tudja, vagy a rendelkezésére álló tájékoztatás vagy szakmai ismeret alapján tudnia kellene, hogy nem biztonságos.

A hatósági képviselő kérdésre válaszolva elmondta, hogy a helyszíni ellenőrzések során a felügyelők fokozott figyelmet fordítanak a termék forgalmazásával kapcsolatban az alábbiakra:

 • árának, egységárának feltüntetése
 • a vásárlók megkárosítása
 • a teljesítmény-nyilatkozat átadása/megléte/web-oldalon való közzététele
 • a címkézés szabályai
 • a CE jelölés megléte

Az Európai Fogyasztói Központ tevékenységéről, a határon átnyúló panaszok és jogviták rendezéséről dr. Kriesch Attila, az EFK igazgatója adott tájékoztatást, e szerint az Európai Fogyasztói Központ a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság szervezetében működő, a határon átnyúló panaszok és jogviták rendezésének megkísérlésében hatósági eljáráson kívül közreműködő ingyenes „jogsegélyszolgálat”.
Az EU valamennyi tagállamában, Izlandon és Norvégiában működik az Európai Fogyasztói Központok Hálózata (European Consumer Centres’ Network – ECC-Net).

  Az ECC-Net-hez fordulás feltételei:
 • a fogyasztó lakóhelye és a vállalkozás székhelye különböző országban, az EU valamely tagállamában, Izlandon vagy Norvégiában található
 • a fogyasztó előzetesen már megkísérelte panaszának elrendezését a vállalkozással
 • a fogyasztó pontosan megjelöli és igazolja a jogsérelem miatt általa érvényesíteni kívánt konkrét egyedi (jellemzően vagyoni) igényt
  Az ECC-Net közreműködésének előnyei
 • ingyenesszakszerűinformális, egyszerűgyorseredményes sok esetben, ha a fogyasztó igénye, kérése megalapozottpermegelőző hatása van (mediációval kompromisszumra törekszik)nincs értékhatár
Az e-kereskedelem és fogyasztóvédelem – a jogszerű és fogyasztóbarát e-shop című előadással kapcsolatos gyakorlati kérdések megválaszolására az előadás végén került sor, melynek keretében a 2014. június 13-án hatályba lépett új szabályozást mutatta be dr. Kriesch Attila igazgató.

  A legfontosabb uniós és magyar jogszabályok:
 • Az elektronikus kereskedelemről szóló 2000/31/EK irányelv (2001. évi CVIII. törvény)
 • A fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv (45/2014 Kormányrendelet új szabályai 2014. 06. 13-tól), de a korábban megkötött szerződésekre továbbra is a 17/1999 Korm. rendelet vonatkozik!
  A szavatosság és jótállás szabályai szóló 1999/44/EK irányelv (új Ptk!)Kötelező adatok feltüntetése a honlapon:
 • egyéni vállalkozói név vagy cégnévszékhely, telephely, lakóhelynyilvántartásba vételi szám, nyilvántartást végző szervadószáme-mail cím és egyéb kapcsolattartásra alkalmas elérhetőség (pl.: telefon, online formanyomtatvány)
 • a tárhelyszolgáltató kiléte és elérhetőségi adatai (2014. 01. 01-től)
  Az előzetes tájékoztatás módja
 • elektronikusan, tehát a webáruház honlapján, továbbá
 • folyamatosan és közvetlenül, azaz a honlap bármely időpontban történő meglátogatásakor elérhető módon, előzetes regisztráció és más honlapra utaló linkek (úgynevezett külső hivatkozások) használata nélkül, valamint
 • egyértelműen, közérthetően és könnyen hozzáférhető (azaz átlátható) módon, vagyis a fogyasztó honlapon történő eligazodását elősegítő módon („beszédes linkek”), megfelelő tagoltsággal és részletességgel (nem a teljes jogszabályszöveg) kell teljesíteni
 • a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU irányelv legfontosabb újdonságai (az átültetés a 45/2014. Korm rendelettel megvalósult, a 2014. június 13. után megkötött szerződésekre kell alkalmazni)
Tartalmi szempontból a jelenlegihez hasonlít a szabályozás (cégadatok, az áru jellemzői, ára, a fizetés, szállítás feltételei, az elállási jog megléte és hiánya, annak feltételei stb.).

  Új elemként jelennek meg azonban a tájékoztatás:
 • a kellékszavatosságra, a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség fennállásáról, valamint az értékesítés utáni szolgáltatások és a jótállás meglétéről, feltételeiről; ehhez a jogszabály mellékletében minta tájékoztató szöveg található;
 • a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről;
 • a vételárhoz kapcsolódó járulékos költségről (ÁFA, szállítási költség), amelyet a fogyasztó csak akkor köteles viselni, ha erről előzetesen (a megrendelés előtt) tájékoztatták;
 • az elállási jog meglétéről, feltételeiről, hiányáról. Elállás esetén a visszaküldés költségét a fogyasztó csak akkor köteles viselni, ha erről az előzetesen (a megrendelés előtt) tájékoztatták!
 • Minta tájékoztató szöveg a rendeletben elérhető;
 • a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésekről;
 • a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való kompatibilitásáról, a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően.

A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a vállalkozást terheli!

  Az elállási joggal kapcsolatos változások:
 • az elállási határidő meghosszabbodik a 14 napot követően legfeljebb 12 hónappal, ha az előzetes tájékoztatás az elállási jog meglétéről és feltételeiről elmarad!
 • 14 napon belül kell kifejezésre juttatni, tehát nem kell visszaérkeznie a kereskedőhöz a terméknek!
 • nem kell indokolni az elállási jogot
 • a termék átvétele előtt is gyakorolható (nem kell megvárni a kiszállítást)!
 • e-kereskedő nem korlátozhatja a fogyasztó jogát

FORRÁS: NFH 2014.10. 08. SZERDA 10:30

Megosztás.

Comments are closed.