Fogyasztóvédelmi konferencián voltunk

Konferencia a legújabb fogyasztóvédelmi szabályváltozásokról. Vezető vállalatok részvételével zajlott a Budapesti Békéltető Testület fogyasztóvédelmi konferenciája még a húsvéti ünnepek előtt, ahol - mint állandó meghívott – az MKIK/ÁKT képviseletében az optikus szakmát képviseltem.

Az optikus szakma számára is fontos kérdések voltak napirenden – a program részleteit a felsorolásban lehet megtekinteni – úgy, mint az online kereskedelem szabályai, illetve a versenyhivatal hatáskörébe tartozó kérdések. A fogyasztóvédelemi stratégiai irányokat külön kiemelte előadásában Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára.

A témák a következők voltak:

Az új szabályozás kihívásaira válaszokat kereső szakmai munkacsoportot hoz létre a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.

A március elején tartott, hasonló témájú workshopjának tapasztalataira építve, A fogyasztóvédelem aktuális kérdései címmel, március 30-án nyilvános konferenciát rendezett a BKIK-hoz tartozó Budapesti Békéltető Testület.

A közel száz résztvevőt, köztük hazai retail és diszkontláncokat megmozgató eszmecsere célja a kereskedők hatékony edukációja volt az új fogyasztóvédelmi szabályozással, a hatósági ellenőrzési és piacfelügyeleti munkával kapcsolatban. A rendezvényen emellett a vitarendezés lehetőségeit is megismerhették a résztvevők.

A konferencián az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Gazdasági Versenyhivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Széchenyi István Egyetem szakértői és munkatársai mutatták be a legfontosabb fogyasztóvédelmi jogszabályváltozásokat a jogalkalmazóknak. 2022-ben ugyanis jelentős változások léptek életbe a szavatossági-jótállási előírások terén. Módosítások léptek életbe az év elejétől a digitális elemeket tartalmazó áruk és a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések vonatkozásában. Hamarosan vége lehet a mesterségesen megemelt árakat követő óriási akcióknak is.

A kamara a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektet majd a fogyasztóvédelem kérdéseire, ezért kiterjeszti edukációs és szakmai tevékenységét, főként a kiskereskedelemben és a szolgáltatóiparban működő vállalkozásokat érintő szabályozásokkal kapcsolatban.

„Kiemelten fontos számunkra, hogy vállalkozásaink kiszámítható üzleti és jogi környezetben működhessenek, a BKIK ehhez minden támogatást meg kíván adni. A kereskedő és szolgáltató vállalatoknak a konferencián kifejtett igényeit meghallgatva a BKIK egy munkacsoportot hoz létre, amely a vállalkozások bevonásával feltárja a területet érintő szabályozási kihívásokat és konstruktív javaslatokat dolgoz ki a jogalkotók felé. Arra kérjük tehát az érintett vállalkozásokat, hogy osszák meg velünk az új szabályozási környezettel kapcsolatban felmerülő, az alkalmazhatóságot nehezítő problémáikat, melyekre közösen próbáljunk megoldást találni” – ismertette a kamara legújabb kezdeményezését Csókay Ákos, a BKIK főtitkára.

A jogalkotók és jogalkalmazók közös fórumának témái és előadói a következők voltak:

  • Fogyasztóvédelmi eredmények és stratégiai irányok – Keszthelyi Nikoletta, fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság

  • A digitális tartalom szolgáltatására irányuló fogyasztói adásvétel és a digitális adásvétel 2022. január 1-től érvénybe lépő új szabályai – Prof. Dr. Darázs Lénárd ügyvéd, egyetemi tanár, általános rektorhelyettes, Eötvös Loránd Tudományegyetem

  • A fogyasztók versenyjogi védelmének lehetőségei, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatok – Dr. Zenisek Andrea, Gazdasági Versenyhivatal Fogyasztóvédelmi Iroda vezetője

  • A fogyasztóvédelmi hatóság főbb ellenőrzési területei, különös tekintettel a piacfelügyeleti tevékenységre – dr. Tóth Gábor osztályvezető, Budapest Főváros Kormányhivatala, Fogyasztóvédelmi Osztály

  • Az EU jog és a magyar jog viszonya a fogyasztóvédelmi szabályozásban – Prof. Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit egyetemi tanár, Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

  • Határon átnyúló vitarendezési lehetőségek a fogyasztóvédelem területén – dr. Kriesch Attila főosztályvezető, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Európai Fogyasztó Központ

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara az új szabályozás kihívásaira válaszokat kereső szakmai munkacsoportban, az optikus szakmát érintő kérdések szakértőjének az MKIK/ÁKT képviseletében veszek részt. Ezekről az online szakmai portáljainkon – www.optikaimagazin.hu és a www.moi.hu oldalakon – folyamatosan beszámolok.

Van véleményed? Vitassuk meg az Optikai Magazin Facebook csoportjában!