Az éjszakai látás korrigálása szemüveglencsével

0

Számos esetben panaszkodnak a páciensek a szürkületi, éjszakai látással kapcsolatos nehézségeikre. Napjaink fejlett technológiájának köszönhetően ennek a problémának az okát pontosan ismerjük, ezért az esetek nagy részében korrigálható is.

Röviden összefoglalom, hogy miről is van szó. Nézzük meg először, hogy milyen tényezők befolyásolják éjszakai látásunkat! Rossz fényviszonyok között a szem optikai rendszerének működése megváltozik. A pupilla tágulásának hatására a szem mélységélessége csökken, és a nagyobb apertúrának köszönhetően jelentősen nő az optikai tengellyel nem párhuzamosan érkező fénysugarak zavaró hatása. A hagyományos elmélet szerint a szem fénytörése a myopia irányába mozdul el. A „myopizálódás” elmélete és a modern technológia mérési eredményeinek különbsége inspirált egy kutatásra, melyben több mint 5000 szemes mintát vizsgáltam meg.

Mi a mai tudásunk alapján a legjobb éjszakai korrekció és ez mennyiben tér el a szubjektív refrakció eredményétől?

optikai-magazin-optometria-ejszakai-latas-korrigalasa-szemuveglencsevel-03

1. ábra: ZEISS i.Profiler Plus

Mekkora javulást tudunk elérni a magasabb rendű aberrációk figyelembevételével történő korrigálás során?
Az első kérdés az, hogy mivel mérjünk. Az elterjedt számítógépes vizsgálatoknál használt refraktométerek centrális értéket mérnek. Ez nem szolgál megfelelő információval, így a mérésnél aberrométereket alkalmazunk, amelyek hét milliméteres pupilla átmérő esetén 1500 ponton mérik a szem fénytörését, így a törőrendszer teljes hasznos keresztmetszetét megmérve jutunk adatokhoz. Ilyen készülékek a Marco vagy Nidek OPD scan III készüléke, a Topcon KR-1W vagy az egyetlen kifejezetten optikai szaküzletek számára kifejlesztett készülék: a ZEISS i.Profiler Plus.

A mérés során számos többlet információ segíti a munkánkat, ami nemcsak a korrekció mértékére van jó hatással, hanem a korrekciós eszköz kiválasztására is.

optikai-magazin-optometria-ejszakai-latas-korrigalasa-szemuveglencsevel-02-2

2. ábra: A vizsgálat menete

Az aberometriai mérést követően, bonyolult matematikai algoritmusok segítségével az eltérések összetevőikre, a Zernike-féle polinomokra bonthatók. Meghatározható a pontterítési változó és a moduláció transzfer függvény, az MTF.

A mérési eredményből számított optimális – a legkisebb szóródási köröknél lévő – refrakció értékének megfelelő, század dioptria pontossággal gyártott szemüveglencse megoldást jelent az éjszakai látás problémájára. Ezt a technológiát, amikor az alkalmazandó korrekciót a szóródási körökre optimalizálva határozzuk meg, i.Scription-nek nevezzük.
Kérdés marad azonban, hogy milyen irányban változik a refrakció.

A kutatás eredménye az, hogy nem feltétlenül a myopia irányában találjuk az ideális refrakciós értéket, sőt.
Azt tapasztaltam, hogy nagyjából ugyanolyan mértékben változik a refrakció mindkét irányban. Sem a változás iránya, sem a nagysága nem jósolható meg az alapkorrekció típusából. Csak a pontos mérést követően tudunk információt kapni a szükséges változtatás irányáról és mértékéről.

optikai-magazin-optometria-ejszakai-latas-korrigalasa-szemuveglencsevel-03-2

3. ábra: Relatív refrakció-változás megoszlása

Az aberrometriás mérés másik nagy előnye, hogy pontos információt kapunk a páciens fénytöréséről. Így elkerülhetjük, hogy a jelenlegi refrakciós technikák hiányosságainak köszönhetően ne a megfelelő korrekciót írjuk fel. Például a jelenlegi legpreferáltabb szubjektív eljárás, a Jackson-féle keresztcilinderes módszer esetén előfordulhat, hogy egy lokális maximumot találunk meg, így nem jutunk el a korrekció globális maximumáig, hiszen a legjobb beállított értéket követően nem keresünk tovább, hátha találunk egy még jobbat. Hasonlóan hibát követhetünk el a negyedes lencsesor használatával is a kerekítések miatt.

optikai-magazin-optometria-ejszakai-latas-korrigalasa-szemuveglencsevel-04

4. ábra: Kerekítésből adódó hiba felül és a Jackson-eljárásból adódó hiba alul

A másik sarkalatos kérdés, hogy milyen mértékű javulást érhetünk el az i.Scription alkalmazásával. Az éjszakai látás javulásának mértéke függ a szem anatómiai adottságaitól – alap visus – és a korrekcióváltozás mértékétől. Minél nagyobb korrekcióváltozás szükséges, annál nagyobb javulást tapasztaltam. Ez a javulás azonban csak egy bizonyos határig érhető el, figyelemmel kell lennünk ugyanis arra, hogy a nappali látás nem romolhat az éjszakai javulás terhére.

optikai-magazin-optometria-ejszakai-latas-korrigalasa-szemuveglencsevel-05

5. ábra: A látóélesség változása különböző visus értékek esetén – a táblázat százalékosan mutatja a változás mértékét

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy igazán pontos szemüveget, amely megoldást nyújt az éjszakai látás problémájára is, csak pontos mérést követően, század dioptria pontossággal meghatározott és gyártott szemüveggel tudunk elérni.
A magasabb rendű aberrációk mérésének és az ezen alapuló szemüveges korrekciónak a magas beruházási költségen kívül gyakorlatilag nincs hátránya. Maga a vizsgálat gyors, megbízható, reprodukálható. Az iProfiler Plus automatizált működése nem igényel a kezelőjétől gyakorlati tapasztalatot, csak a páciens beültetésére kell kiemelt figyelmet fordítani, a mérést a készülék a kezelő beavatkozása nélkül, automatikusan végzi. Magát a vizsgálatot nem csak szemész vagy optometrista végezheti, csak a mérési eredmények kiértékelése során van szükség magasan képzett szakember jelenlétére. A készülék használata nem kelt ellenérzést, félelmet a páciensekben, a vizsgált személy részéről minimális együttműködésre van szükség. A méréshez szükséges utasítások könnyen érthetők és végrehajthatók. A készülék a két szem mérését harminc másodperc alatt elvégzi, így a vizsgálat a páciensek számára nem fárasztó, nem jelent fizikai vagy mentális megterhelést. A mérési eredmények másodperceken belül megjelennek a képernyőn, az eredményeket azonnal fel lehet használni a páciens vizsgálatának további szakaszaiban. A készülék a mérési eredményeket elektronikus úton továbbítja a gyártóhoz, így a hibás megrendelés lehetősége minimálisra csökken. A minimális hibázási lehetőség a szubjektív vizsgálat adatainak beviteléből adódhat – ha próbakerettel vizsgálunk. Ha a szubjektív vizsgálatot elektronikus foropterrel végezzük és annak adatait is elektronikusan továbbítjuk a megrendelő felületre, akkor az adatok elírásából adódó hibázás gyakorlatilag kizárható.

Biztos vagyok benne, hogy a jelen korrekciós technikái elengedhetetlenül támaszkodnak a technológia nyújtotta háttérre, ezzel még magasabb szintű minőséget biztosítva pácienseink számára. Mindenkit arra biztatok, hogy legyen nyitott e technológiák iránt és lehetőségeihez mérten próbálja beilleszteni saját üzletmenetébe.

ÁBRÁK FORRÁSA: ZEISS, ZEISS I.SCRIPTION TRAINING, FUCHS ERNŐ
SZERZŐ: FUCHS ERNŐ

Megosztás.

Comments are closed.