EESZT – amiről már minden optikus hallott

0

Mi az EESZT és miért jó?

Magyarország e-egészségügyi rendszere az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér, röviden az EESZT. A mai világban már szinte az élet minden területén megjelenik a digitalizáció. A magyar egészségügyet megújító rendszer célja a lakosság minél gyorsabb, hatékonyabb, szolgáltatásorientált ellátása. Ennek kulcsa az ellátó intézmények, kezelőorvosok és gyógyszertárak közötti folyamatos kapcsolat, így az információk egységesek és elérhetőek minden jogosult résztvevő számára. A kezelőorvosok és a patikusok a továbbra is ugyanazokat a számítógépes rendszereket használják munkájuk során, mint eddig, nem kell új programmal megismerkedniük, így az ellátás folyamata sem fog több időt igénybe venni.
Az EESZT-n keresztül elérhetővé válnak a közreműködők számára olyan adatok, melyeket eddig a páciensnek kellett papíron őrizgetnie vagy bevésnie az emlékezetébe, hogy az orvosi vizsgálatkor ismertethesse a kezelőorvossal. A gyógyszertárban a gyógyszerészek kizárólag a recepten lévő személynek felírt készítményeket láthatják, olyanokat is, melyeket korábban váltott ki vagy elfelejtette kiváltani. Ezentúl tehát a patikusok könnyebben tudnak tanácsot adni, hogy milyen készítményeket ne szedjen az aktuálissal egy időben, vagy emlékeztetni tudja az ügyfelet, hogy ne feledkezzen meg egy-egy gyógyszerének kiváltásáról.
A fentiek megvalósítása érdekében maga a rendszer több modulból áll, amelyek egyformán segítik az orvosok és a betegek informálódását. Az eRecept a gyógyszerelési adatokat tartalmazza elektronikusan; az eBeutalóval lehetőség van az elektronikus betegirányításra; az eKórtörténet (EHR) a beteg adatait tárolja elektronikusan; az Eseménykatalógus a betegút követését teszi lehetővé, míg az eProfil az egészségügyi állapot tartós adatait tárolja elektronikusan, és végül a Digitális Képtovábbítás és Távkonzílium lehetővé teszi az orvosok számára, hogy a röntgen- és CT-képeket lekérjék az adott betegről. Új modulként 2021-ben vezetik be az eGYSE részt, amely a gyógyászati segédeszközök rendelhetőségét teszi lehetővé elektronikus vényen.
És hogy ez miért jó? Mert több információval hatékonyabb kezelést lehet meghatározni az egészségügy területén. A páciensek egészségügyi adatait a legmagasabb szintű biztonsági rendszer őrzi. Mind az orvosok, mind maguk a páciensek nyomon követhetik a rendszerben, hogy ki, mikor, mely adatukhoz kér hozzáférést. Erről a betegek egyébként önmaguk is rendelkezhetnek, az ún. digitális önrendelkezés során.

Adatszolgáltatási kötelezettség – csatlakozás a térhez

Magyarország új e-egészségügyi rendszere az EESZT, melyhez 2017. november 1-jén a háziorvosi szolgálatok, a járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények és az összes gyógyszertár, 2018-ban az Országos Mentőszolgálat is csatlakozott. Mindez együtt a teljes magyar egészségügyi ellátórendszert összekapcsolja és lefedi. A csatlakozásokat rendeletek útján valósították meg, ún. adattovábbítási kötelezettség címszó alatt.
Az EESZT-be történő adattovábbítási kötelezettség három kategóriában, három „modulban” valósul meg. Minden EESZT-hez csatlakozott, adatszolgáltatásra kötelezett egészségügyi szolgáltató a nála keletkezett és a jogszabályban meghatározott adatokat és dokumentumokat köteles szolgáltatni.
Az adatszolgáltatás megkezdéséhez egy, az EESZT által akkreditált informatikai rendszer szükséges, amelyen keresztül a kötelezettség automatikusan megvalósul. Az elfogadott rendszerek listája megtalálható az EESZT honlapján, azonban segítséget nyújtottak azoknak is, akik nem kívántak egyetlenegy akkreditált rendszerhez sem csatlakozni.
A „miniHIS” az EESZT által kifejlesztett, ingyenes, webes technológiával rendelkező informatikai rendszer, mely alkalmas a törvényben meghatározott kötelező adatszolgáltatás biztosítására. Nem alkalmas azonban a NEAK-nak történő jelentéstételi kötelezettség teljesítésére. A „miniHIS” rendszer segítségével az orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató orvos képes a jogszabályban előírt jelentési kötelezettségek ellátására az EESZT-nek. A miniHIS használatával a páciens adatai a pácienst ellátó egészségügyi intézménybe vagy a szolgáltatásra érkezésekor a regisztráció során a rendszerbe kerül. Az ellátás során keletkezett egészségügyi adatokat, dokumentumokat, eseményeket és esetleges változásaikat továbbítják az EESZT-nek. Különösen ajánlott az alapmedikai funkcionalitással rendelkező miniHIS rendszer azok számára, akik jelenleg nem használnak semmilyen informatikai programot, nyilvántartásuk és adminisztrációs tevékenységük papíron történik.
Az adatszolgáltatás a következő három modulban valósul meg: Központi eseménykatalógus, Egészségügyi dokumentumok, Egészségügyi profil.
Központi eseménykatalógus:
A rendelet 1. sz. melléklete alapján a járó- és fekvőbeteg-szakellátás, háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, CT- és MR-vizsgálat, mentés, az SBO-esemény ellátása és az annak kapcsán végzett ellátás mint ellátási esemény szerepel benne.
Egészségügyi dokumentumok:
A rendelet 4. sz. melléklete alapján zárójelentés, ambuláns lap, általános laboratóriumi ellátás lelete, mikrobiológiai laboratóriumi ellátás lelete (opcionális), szövettani és patológiai lelet, egyéb laboratóriumi ellátás lelete (opcionális), CT- és MR-vizsgálatokról készült lelet, egyéb képalkotó vizsgálat lelete, műtéti leírás, mentési lap és szakorvosi javaslat.
Egészségügyi profil:
Az egészségügyi profilhoz kapcsolódó nyilvántartás tartalmazza a beteg általános egészségügyi állapotát leíró adatokat (pl. allergiák, védőoltások, aktuális betegségek, korábbi műtétek, életmódbeli tényezők, stb.). A szolgáltatandó adatok körét a rendelet 3. sz. melléklete határozza meg.

Optikusok a TÉR-ben…

Az egészségügyi szolgáltató intézmények kötelező csatlakozási körét 2019-ben kiterjesztették többek között azokra a magánfinanszírozott egészségügyi szolgáltatókra, akik orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkeztek. Ezen szolgáltatóknak 2020. január 1-ig kellett csatlakozniuk, ami már érintett jó néhány optikát, szemészeti szakrendelőt is, amelyek ez év júniusától kötelezően szolgáltattak adatokat a rendszernek.

Kiknek kellett csatlakozniuk?

A 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. §-a (1a) bekezdése alapján minden orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkező (1-es vagy 2-es szolgáltatási típuskód) magánfinanszírozott egészségügyi szolgáltató 2020. január 1-jéig köteles csatlakozni az EESZT-hez.
A szakmakód magyarázatát a 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. számú mellékletéből ismerhettük meg:
„1. Az alábbi szakmai jegyzék alkalmazásánál a kétszámjegyű szakmai kód az egészségügyi szakmai főcsoportot, az alá besorolt négy számjegyű alkódok pedig az engedélyezhető egységen belül önállóan engedélyezhető egészségügyi szakmákat jelölik.
07 Szemészet
0700 szemészet
0701 szaruhártya-átültetés
0702 transzplantációs célú szaruhártya-eltávolítás agyhalottból
0703 szakorvosi látásvizsgálat, szemüvegrendelés
0704 optometria (nem orvosi szakképesítéssel)
2. A szakmai jegyzék szerint kiadott működési engedélyekben az 1. pont alatti szakmai kódok mellett a tevékenység felelős szakmai irányítójának szakképesítése szerinti szolgáltatási típust a következők szerint kell feltüntetni:
a)  1-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély orvosi feladatra irányul,
b)  2-es kódot kell alkalmazni, amennyiben a működési engedély fogorvosi feladatra irányul”
Tehát azon optikáknak kellett csatlakozniuk, amelyeknek az ÁNTSZ által adott működési engedélyükben a 0703 szakmakódon szereplő szakorvosi tevékenység szerepelt. Ez sok optikában okozott gondot, ugyanis a tevékenységet sok helyen már nem gyakorolják, viszont az ÁNTSZ-nek ezt nem jelezték, így kötelezően besorolták őket a kötelezettek közé, azaz értesítőlevelet kaptak az ÁEEK-tól. A járványhelyzet kellős közepén ez sokként érte az optikákat, tekintve, hogy a júniusig tartó technikai felkészülési határidő igen közelinek tűnt.
A két szakmai szervezet ekkor döntött úgy, hogy a regisztrációval, a csatlakozással, a technikai felkészüléssel kapcsolatban útmutatót, szakmai állásfoglalást ad ki, mely információ megtalálható a www.moi.hu honlapon, más hiteles szakmai információk mellett.
A rendszerhez való csatlakozás sok adminisztratív lépéssel, technikai eszköz(ök) beszerzésével valósul(hat) meg, melyek leírására – a terjedelmi korlátok miatt – e hasábokon sajnos nincs lehetőségünk, a www.e-egeszsegugy.gov.hu honlap azonban tartalmas oktatóanyagokkal könnyíti meg a csatlakozók eligazodását.

EESZT – jövőbeni fejlesztések

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) 2017-ben indult a háziorvosok, a gyógyszertárak, a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények csatlakozásával, egy évvel később pedig csatlakozott a rendszerhez az Országos Mentőszolgálat és a magánegészségügyi ellátók egy része is. Ezzel a korábban nem látott mélységű ágazati informatikai fejlesztéssel a kormány a honi digitális egészségügy alapjait teremtette meg. Ahhoz, hogy az EESZT-ben rejlő lehetőségeket és előnyöket a páciensek és az ellátórendszer is maximálisan kihasználhassa, már a közeljövőben újabb fejlesztésekkel egészül ki a rendszer. Ezek még inkább megkönnyítik, illetve gyorsabbá és – ami nem kevésbé lényeges – biztonságosabbá teszik a hazai betegellátást.
Az EFOP – 1.9.6-16-2017-00001 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések kiemelt projekt részeként a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló fejlesztések az alábbi területeket ölelik fel:
Új mobilos hozzáférési csatornák létrehozása
Az ellátás során keletkező dokumentumok, iratok egységesítése
A mentésirányítási adatok elektronikus átadása a kórházaknak, további mentésirányítási fejlesztések
A korábban keletkezett betegadatok és dokumentumok feltöltése, új adatszolgáltatók bevonása
Telemedicina-szolgáltatások támogatása
Speciális egészségügyi nyilvántartások létrehozása
Az EESZT létrehozásának célja elsődlegesen az volt, hogy felhő alapú szolgáltatásai révén megreformálja az egészségügyi ellátást. A közel három éve működő alkalmazásról az egészségügyben dolgozók tudnának a legpontosabb képet adni. Reméljük, hogy a modulok és az informatikai fejlődés időszakában létrehozott rendszer eléri célját.

 

 

Megosztás.

Leave A Reply