Kontaktlencsék és ápolószerek kombinációjának vizsgálata

0

Háttér

Habár egyre szélesebb körben illesztik a napi eldobható kontaktlencséket, világszinten még mindig csak egy töredékét teszik ki az illesztett lágy kontaktlencséknek. Még azokon a piacokon is, ahol nagyon elterjedt a napi eldobható lencsék illesztése (mint például az Egyesült Királyság, Skandinávia és Japán), a mai napig még mindig az egyéb nappali viseletű lágy lencsetípusok teszik ki az illesztett lágy lencsék 40%-át.1

Ezen egyéb lencsetípusokat általában az “többször használatos” vagy “gyakori csere idejű” jelzőkkel szokták ellátni, így megkülönböztetve őket azoktól a lencséktől, amelyeket egyszer lehet felhelyezni, és a levételt követően el kell dobni; az utóbbi kategóriába tartoznak a kiterjesztett viseletű lencsék, valamint a napi eldobhatóak. 

Mivel a nappali viseletű, többször használatos, általában kéthetes vagy havi csere idejű kontaktlencsék többször kerülnek felhelyezésre, megfelelő tisztítást és tárolást igényelnek, hogy használatuk alatt optimális teljesítményt nyújtsanak. A tisztítás két okból kifolyólag is fontos: A többször viselt kontaktlencsékre magáról a szemről származó és külső lerakódások és egyéb szemcsés szennyeződések is felhalmozódnak, amelyek szélsőséges esetben a látásminőség romlásához vezethetnek; ez a “dörzsölés és öblítés” módszerű tisztítással csökkenthető.2  Egy másik fontos érv a lencse tisztítása mellett a mikroorganizmusok jelentős csökkenése a “dörzsölés és öblítés” módszer alkalmazása mellett. Zhu és társai arról számoltak be, hogy a lencse tisztítása dörzsöléssel és öblítéssel, és a lencse fertőtlenítése szinte teljesen eltávolított különféle baktérium-típusokat a lágy lencsékről, sokkal nagyobb mértékben, mint amikor a tisztítás részét elhagyták.3

A lencse fertőtlenítését tekintik általában a kontaktlencse-tároló folyadékok használatának fő okának. Míg a kontaktlencsével kapcsolatos fertőzések és gyulladásos események pontos mechanizmusa nem teljesen ismert, a mikroorganizmusok (elsősorban baktériumok) jelenléte a szem felszínén a legtöbb vagy minden esetben fennáll.4-6  Ily módon a kontaktlencse felhelyezésénél a szembe jutó mikrobiális terhelés csökkentése valószínűleg a fertőzések és gyulladásos események kulcsfontosságú, módosítható kockázati tényezője, amelyet a kontaktlencse-viselő maga irányít7 (és közvetve, az oktatáson és kommunikáción keresztül, a kontaktlencse-szakember is).

A manapság elérhető, lágy kontaktlencsékhez való ápolószerekről – mind a multifunkciós (MPS) 7,8, mind az egylépcsős peroxidos termékek9  laboratóriumi vizsgálatokban kimutatták, hogy a legtöbb esetben hatásosak számos mikroorganizmus elpusztításában. Klinikailag ennél talán sokatmondóbb az a vizsgálat, amelyből kiderül, hogy gyakoribbak a kontaktlencsével kapcsolatos corneális fertőzések azoknál a pácienseknél, akik ritkábban fertőtlenítik a lencséjüket.10 Továbbá figyelemre méltó, hogy a kontaktlencse-fertőzési rátákban nem jelentkezik különbség a napi eldobható és az ápolófolyadékkal használt, többször használatos lencsék között, 11–13 amely az ápolórendszerek általános jó teljesítményére utal, amikor lencseviselők valós környezetben használják azokat.

Lencsék és ápolófolyadékok kombinációja

Egy érdekes kérdés a különböző kontaktlencse-alapanyagok és a lencseápoló folyadéktípusok kombinációjának fontossága az általános klinikai teljesítmény és viselői elégedettség szempontjából. Ez a kérdés a századforduló környékén nagy figyelmet kapott, az “ápolófolyadék-toxicitás” néven vált ismertté a kérdés. Ennek kiváltó oka az volt, hogy megnövekedett fluoreszcein szaruhártya-festődést figyeltek meg bizonyos alapanyag és ápolófolyadék kombinációknál14,15, amely ezen reakció vizsgálatát eredményezte a termékek széles körében16 és elkezdték használni az “ápolófolyadék okozta szaruhártya-festődés”, avagy SICS( Solution Indicated Corneal Staining) kifejezést a gyűrű alakú fluoreszcein festődés és a szaruhártya-felhám felszínén található szétszórt festődés leírására. 

Az utóbbi munka konkrétan a szemfelszín reakcióját vizsgálta 2 órányi lencseviselés után, bár úgy tűnt, hogy a fluoreszcein-festődés legerősebb jelentkezésének ideje változó volt a különböző ápolószer-típusoknál. Ennél a konkrét viselési-időtartamnál a polihexametilén-biguanidot tartalmazó MPS oldatoknál tetőzött a SICS17,  míg a polikvaternium-1-et és Aldox-ot tartalmazóknál 30 perc után volt a legerősebb a reakció.18  Bár akkoriban a vita főként az MPS-ekben található különféle tartósító ágensek hatására összpontosított, újabb kutatások azt igazolják, hogy a jelenség a kontaktlencse ápolószerekben található bizonyos felületaktív anyagok jelenlétével hozható összefüggésbe, és hogy a fluoreszcein-festődés ezen formája nem a sejtelhalást jelzi, hanem az egészséges epitélsejtek fiziológiájának átmeneti elváltozását.19

A SICS vita bizonyára rávilágított, hogy milyen fontos vizsgálni a lencsealapanyagok és lencseápoló-rendszerek kombinációinak klinikai teljesítményét. Mind az MPS, mind a peroxidos rendszerek formulája a szilikon-hidrogél előtti érából származik, és a manapság illesztett lágy kontaktlencse-alapanyagok nagy választékából és a különböző elérhető felületkezelésekből adódóan jogos a felvetés, hogy alaposan megfontolandó a felírt kontaktlencsék és kontaktlencse-ápolószerek megfelelő párosításának kérdése.

Lencse és ápolószer kombinációk klinikai értékelése

Ez a cikk két újkeletű klinikai tanulmányról tartalmaz információt, amelyek a CooperVision szilikon-hidrogél alapanyagait és lencseápoló folyadékait értékelték (1. és 2. táblázat). Az első munka két lencsealapanyag és két lencseápoló folyadék rövid távú elemzése volt, kétórás viselést követően; a második hat termék kombinációjának klinikai teljesítményét és szubjektív elfogadását vette figyelembe, és a teljesítményt értékelte az alanyokon, akik mindegyiket egy hónapig használták.

Terméknév Biofinity® Avaira Vitality®
Alapanyag név comfilcon A fanfilcon A
Víztartalom (%) 48 55
Bázisgörbület (mm) 8.6 8.4
Átmérő (mm) 14.0 14.2

Table 1:A klinikai kutatásban részt vevő,  CooperVision szilikon-hidrogél, többször használatos kontaktlencséi

Hy-Care® All in One Light®; Lite® * Refine One Step®
Klasszifikáció Multipurpose solution (MPS) Multipurpose solution (MPS) One step peroxide system
Összetevők

 

Polyhexanide 0.00013%

Poloxamer 

Sodium Hyaluronate

EDTA

Phosphate buffer

Polyhexanide 0.0001%

Poloxamer

EDTA

Phosphate buffer

3% Hydrogen Peroxide

Poloxamer

Phosphate buffer

Neutralized with platinum disc catalyser

Table 2: A klinikai vizsgálatban résztvevő, CooperVision kontaktlencse-ápoló folyadékai

* Ez a két MPS hasonló, kivéve az EDTA és a felületaktív anyag arányainak marginális különbségeit; A Lite® csak az Egyesült Államokban érhető el

Rövid távú teljesítmény

Az első klinikai vizsgálat randomizált, dupla-vak, kontralaterális, keresztezett vizsgálat volt, ahol meglévő lágy kontaktlencsét viselők Avaira Vitality (fanfilcon A) és Biofinity (comfilcon A) szilikon-hidrogél lencséket viseltek, miután a lencséket éjszakára két MPS folyadék egyikében áztatták (Lite vagy Hy-Care)20. 28 alany (16 nő és 12 férfi), életkoruk szerint 38.9 ± 16.2 évesek, végezték el a tanulmányt. A biomikroszkópos értékelést (Efron skála és szaruhártya-festődés), a szubjektív értékelést (kényelem, látás, égés/szúrás, szárazság, szemcsés érzés, általános) 0-tól 100-ig terjedő skálán (0=nagyon gyenge, 100=kiváló), a látásélesség, a lencse illeszkedésének, valamint a lencse felszínének értékelését 2 órával a lencse felhelyezését követően végezték.

A négyféle lencse/ápolószer kombináció egyikénél sem találtak különbséget a lencsék vagy az ápolószerek között a lencse-illeszkedés (≥96%-os elégedettség) és a látásélesség (magas kontraszt -0.04 logMAR vagy jobb és alacsony kontraszt +0.25 logMAR vagy jobb) szempontjából. A lencse-felrakódás, lencsén lévő szennyeződés és nedvesedés szempontjából mind jól teljesítettek. (≥93%-uk 0-ás vagy 1-es fokozatot ért el mindegyik esetben a kontroll-vizsgálaton). Nem voltak különbségek a szubjektív értékelésben (mind ≥86 pontot kapott a 0-100-ig terjedő skálán).

 

A biomikroszkópos értékelések a kontrollvizsgálatokon általánosságban hasonlóak voltak és mind az elfogadott határértéken belül. (mind < 1.2 egységnél) (3. táblázat). A Lite ápolószer mellett nagyobb volt a kötőhártya-festődés előfordulása (p = 0.02) és egyben kisebb a tarsalis kötőhártya elváltozása (p = 0.05), viszont ezen különbségek 0.2 egységnél is kisebbek voltak és nem tekinthetők klinikailag szignifikánsnak.  A szaruhártya-festődés területe kicsi volt (kisebb, mint a teljes szaruhártya 7%-a) az összes lencse és ápolószer kombinációnál, a Lite és fanfilcon A kombinációnál volt a legalacsonyabb (3.1%), és a Lite és comfilcon A kombinációnál a legmagasabb (6.3%). Összességében ezen rövid távú vizsgálat jó klinikai teljesítményt mutatott az összes lencse és ápolószer kombinációnál, elhanyagolható volt a SICS mértéke két órás lencseviselés után. Az abszolút festődés-szintek és a termékek közötti különbségek mértéke mérsékelt volt és jóval azon küszöbérték alatt, amelyet klinikailag szignifikánsnak tekintenek.

Hy-Care® *Lite®
Paraméter (0-4 osztályozási skála) Biofinity® Avaira Vitality® Biofinity® Avaira Vitality®
Conjunctival hyperaemia 1.01 ± 0.21 1.01 ± 0.21 0.99 ± 0.24 0.99 ± 0.25
Limbal hyperaemia 0.90 ± 0.27 0.90 ± 0.28 0.81 ± 0.29 0.81 ± 0.31
Conjunctival staining 1.00 ± 0.50 0.91 ± 0.43 1.16 ± 0.41 1.09 ± 0.44
Papillary conjunctivitis 1.10 ± 0.27 1.08 ± 0.27 1.08 ± 0.28 1.07 ± 0.25

3. táblázat: biomikroszkópos jelek osztályozása minden egyes lencse/ápolószer kombinációhoz

*A Lite® csak az USA-ban elérhető; hasonló, mint az All in One Light® , kivéve marginális különbségeket az EDTA és a felületaktív anyagok arányában

pastedGraphic.png

1. ábra:  Reprezentatív kép az első kutatásból, amelyen a szemfelszín két órával a lencse felhelyezését követően látható. Figyelje meg a minimális szaruhártya-festődést (4%-os kiterjedés) a szembetűnő gyűrűszerű kötőhártya-festődéssel szemben, amely alátámasztja a használt fotográfiai rendszer érzékenységét.

Hosszú távú felmérések

A második klinikai kutatás 6 lencse és ápolószer kombináció hosszú távú teljesítményét vizsgálta: a Biofinity (comfilcon A) és Avaira Vitality (fanfilcon A) lencséket Hy-Care, All in One Light™ és Refine One Step™ ápolószerrel használták.21  Ez a munka randomizált keresztezett tanulmány volt, ahol minden résztvevő alany mind a 6 lencse és ápolószer kombinációt 4 héten keresztül használta.  Az alanyokat minden lencse kiadásakor és a négy hét lencseviselést követően megvizsgálták. A munka során feljegyezték a lencse illeszkedésének és a felszínének értékelését, a látásélességet, a biomikroszkópos és a szubjektív pontszámokat, és ezen kívül feltettek egy sor kérdést minden egyes alanynak a különböző használt termékekkel kapcsolatos tapasztalatairól. 33 alanyt (29 nőt és 4 férfit, akik átlagéletkora ± standard eltérés 28.3 ± 7.4 év volt) láttak el a vizsgálatban használt lencsékkel, közülük 25-en teljesítették az összes lencse és ápolószer kombinációt.

A lencsék illeszkedése majdnem az összes vizsgált esetben (99.6%) elfogadható volt, és a viselési idők hasonlóak voltak az összes lencse és ápolószer kombinációnál. Nem találtak jelentős különbségeket a lencsék felszínén talált felrakódások és szennyeződések szintjében.  A kombinációk biomikroszkópos osztályozása hasonló volt a hat kontrollvizsgálat során, és míg a Biofinity® lencséknél magasabb szintű kötőhártya-festődést találtak, és a Refine One-Step™ ápolószer mellett magasabb szintű papilláris kötőhártya-gyulladást (4. táblázat), ezen különbségek mértéke nem tekinthető klinikailag szignifikánsnak. A kötőhártya-festődés átlagos osztályozásai mind 1.0 alatt voltak, a papilláris kötőhártya-gyulladásnál ez a szám mindig 1.2 alatt volt.

Biofinity® Avaira Vitality®
Paraméter(0-4 skála) All In One Light® Hy-Care® Refine One Step® All In One Light® Hy-Care® Refine One Step®
Conjunctival hyperaemia 0.83 ± 0.24 0.87 ± 0.19 0.89 ± 0.24 0.84 ± 0.26 0.84 ± 0.26 0.90 ± 0.26
Limbal hyperaemia 0.73 ± 0.27 0.74 ± 0.30 0.79 ± 0.30 0.76 ± 0.28 0.68 ± 0.25 0.70 ± 0.24
Corneal vascularisation 0.02 ± 0.07 0.02 ± 0.05 0.06 ± 0.13 0.03 ± 0.06 0.03 ± 0.11 0.03 ± 0.08
Corneal oedema 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00
Corneal staining 0.43 ± 0.60 0.63 ± 0.68 0.44 ± 0.44 0.43 ± 0.47 0.50 ± 0.69 0.51 ± 0.58
Conjunctival staining 0.78 ± 0.48 0.95 ± 0.59 0.88 ± 0.52 0.69 ± 0.57 0.70 ± 0.65 0.64 ± 0.51
Papillary conjunctivitis 1.08 ± 0.20 1.06 ± 0.19 1.18 ± 0.26 1.14 ± 0.25 0.98 ± 0.24 1.12 ± 0.22

4. táblázat: Mindegyik lencse/ápolószer kombináció biomikroszkópos osztályozása 4 hét viselés után.  A pontszámok  = átlag ± standard eltérés. AIOL = All in One Light™

A kutatás során több szubjektív pontszámot is rögzítettek (5. táblázat).  Az első vizsgálaton, amikor kiosztották az alanyoknak a lencséket és folyadékokat, az egyetlen megfigyelt különbség a Biofinity-nél mért magasabb érték volt az “általános pontszám” kérdésnél, bár a különbség mértéke kicsi volt és nem tekinthető klinikailag szignifikánsnak. A kontrollvizsgálatokon a pontszámok arra utaltak, hogy a Refine One Step™ folyadékkal több esetben égő, szúró érzést tapasztaltak, és ennél az ápolószernél az általános pontszám is alacsonyabb volt, mint az All in One Light™ folyadéknál. A Refine One Step™ a “használat egyszerűsége” kérdésnél is gyengébben teljesített, bár ugyancsak hozzá kell tenni, hogy ezen szubjektív különbségek kicsik voltak, és a “használat egyszerűsége” kérdés kivételével az eredmények nem tekinthetők klinikailag szignifikánsnak.

Lencse Biofinity® Avaira Vitality®
Ápolószer All In One Light® Hy-Care® Refine One Step® All In One Light® Hy-Care® Refine One Step®
Felhelyezés utáni kényelem 88.3 ± 12.7 85.8 ± 15.0 84.0 ± 17.1 88.6 ± 14.9 90.3 ± 10.6 87.3 ± 11.8
Levétel előtti kényelem 80.0 ± 17.2 72.8 ± 17.8 74.2 ± 19.9 79.1 ± 17.2 82.4 ± 14.2 76.1 ± 19.9
Általános kényelem 86.0 ± 12.0 81.6 ± 14.9 81.0 ± 17.1 87.7 ± 11.7 88.0 ± 9.5 82.7 ± 16.7
Látás 94.8 ± 7.7 91.4 ± 11.9 93.3 ± 9.3 90.9 ± 13.1 94.2 ± 7.7 93.4 ± 10.
Szárazság 85.5 ± 18.2 81.4 ± 17.4 81.5 ± 20.5 86.6 ± 11.3 86.3 ± 12.7 83.3 ± 16.3
Szemvörösség 96.2 ± 8.6 92.6 ± 13.7 94.2 ± 10.9 95.8 ± 8.9 96.0 ± 5.6 92.7 ± 9.3
Égés/ Szúrás 93.4 ± 13.1 90.6 ± 14.7 85.7 ± 16.4 92.4 ± 14.3 95.7 ± 7.8 89.6 ± 14.8
Felhelyezés egyszerűsége 93.5 ± 9.0 91.2 ± 9.7 91.7 ± 12.4 91.6 ± 14.1 92.9 ± 9.7 91.3 ± 11.9
Levétel egyszerűsége 92.1 ± 13.7 92.2 ± 12.6 91.6 ± 14.0 90.9 ± 10.7 92.0 ± 11.6 89.7 ± 12.5
Általános pontszám – lencse 85.0 ± 12.1 80.0 ± 15.7 83.6 ± 12.5 84.9 ± 16.5 87.8 ± 11.2 81.5 ± 15.3
Általános pontszám – ápolószer 86.1 ± 20.4 86.1 ± 12.5 82.3 ± 18.2 90.3 ± 13.3 89.0 ± 11.2 80.3 ± 18.2
A lencse és ápolószer kombináció használatának egyszerűsége 91.4 ± 12.0 88.4 ± 11.7 82.7 ± 17.3 93.8 ± 9.9 92.0 ± 10.0 81.3 ± 17.8

5. táblázat: Szubjektív értékelés a kontrollvizsgálatokon. Minden pontszám 0-tól 100-ig terjedő skálán.  A pontszámok = átlag ± standard eltérés. AIOL = All in One Light.

A lencsefelszín vizsgálatánál hosszabb könnyfilm-felszakadási időt tapasztaltak a fanfilcon A alapanyagnál, mint a comfilcon A-nál az első illesztésnél, de nem figyeltek meg különbséget a kontrollvizsgálatokon. Az alanyok jobban szerették a két MPS ápolószer (All in One Light™ és Hy-Care™) flakon és tok kialakítását, mint a peroxidos rendszerét (Refine One Step™).  

Kevesebb, mint az alanyok fele számolt be arról, hogy a kontaktlencse-illesztőjük (a) javasolt egy ápolórendszert (az alanyok 41%-a) és (b) beszélgetett velük az ápolórendszerekről a kontrollvizsgálatokon (35%). Csupán az alanyok 6%-a számolt be arról, hogy a kontaktlencse-illesztőjük elkérte és megnézte a lencsetokot a kontroll-vizsgálatokon.

Általánosságban az alanyok úgy gondolták, hogy a kontaktlencse-ápolószerek fontosak a kényelem, látás és szemegészség szempontjából, és az egyértelmű többségük jelezte, hogy szívesebben vennék, ha a kontaktlencse-illesztőjük javasolna egy konkrét ápolószert (az alanyok 91%-a), valamint egy lencse és ápolószer kombinációt (az alanyok 88%-a) (6. táblázat).   Másfelől csak az alanyok nagyjából fele (52%) javasolna egy lencse és ápolószer kombinációt a barátainak.

Kijelentés Teljesen egyetértek Egyetértek Nem értek egyet Határozottan nem értek egyet
Javasolnék egy bizonyos lencse és ápolószer kombinációt a barátaimnak 5 12 12 4
Szeretném, ha a kontaktlencse-illesztőm javasolna egy konkrét lencse és ápolószer kombinációt 12 17 3 1
Jobban szeretném, ha a kontaktlencse-illesztőm felírna vagy javasolna egy ápolószert 14 16 3 0
Az ápolószer fontos a kényelemhez a kontaktlencséimnél 14 15 4 0
Az ápolószer fontos a jó látáshoz a kontaktlencséimnél  8 18 7 0
Az ápolószer fontos a szem egészséghez a kontaktlencséimnél 18 15 1 0

6. táblázat:: Alanyok válaszai a kontaktlencse-ápolószer felírással kapcsolatos kérdésekre.

Míg a peroxidos rendszerek fertőtlenítő teljesítményét jónak tartják, néhány alany szúrásról számolt be a peroxidos rendszerek használatával kapcsolatban – egy jelenség, amely ismert a kontaktlencse-gyakorlatban és amelyről korábban is beszámoltak.22–24  Előfordulhat, hogy egyes kontaktlencse-viselők megosztják ezt az észrevételt egy kontrollvizsgálaton, ebben az esetben ez könnyen orvosolható a helyes ápolószer-használat nyomatékosításával.

Összességében a két újkeletű klinikai kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a CooperVision többször használható szilikon-hidrogél kontaktlencséinek (Biofinity® és Avaira Vitality®) és ápolórendszereinek (MPS és az egylépcsős peroxidos rendszer, All In One™, Hy-Care™ és Refine One Step™) kombinációi jól teljesítettek és általában jó visszhangra találtak. 

Ápolószerek, “compliance” és a mai kontaktlencse-viselés 

A kontaktlencse-ápolószereknek alapvető szerepük van a mikroorganizmusok mennyiségének minimalizálásában, amelyek kontaktlencse-viselés közben a szemfelszínt érik, ez pedig csökkenti a kontaktlencsével kapcsolatos nem kívánatos események valószínűségét, mint például a bakteriális szaruhártya-gyulladás (körülbelül évente 2 eset 10,000 kontaktlencse-viselőre vetítve11) és más, a szaruhártyát érintő gyulladásos esemény (a többször használatos kontaktlencsét viselők 2.5-6%-ánál jelentenek tünetekkel járó eseményeket minden évben,25 a napi eldobható lencsét viselőknél ez az arány alacsonyabb26).

Ennek fényében fontos az ápolószerek helyes használata (és a hozzávaló lencsetok helyes használata és tisztítása), ugyanis a helytelen használat a fertőzések vagy gyulladásos reakciók esélyének növekedéséhez vezet. Például, ha elmarad a kontaktlencsék dörzsölése és öblítése a fertőtlenítés előtt, a szaruhártya-fertőzések kockázata 3,5-szeresére nő,27 míg nem megfelelő fertőtlenítő folyadék használata esetében akár 55-szeresére is nőhet ez a kockázat.10  Továbbá, a kontaktlencse-folyadék feltöltése (tehát nem öntik ki a teljes használt folyadékot a tokból, amikor reggel kiveszik a lencséket belőle, és csak egy kevés friss folyadékot öntenek hozzá) 2.5-szeresére növeli a fertőzés kockázatát28, és a rossz lencsetok higiénia még ennél is kockázatosabb (körülbelül 4-szer29).  Nyilvánvalóan le kell beszélni a kontaktlencse-viselőket ezekről a szokásokról a kontrollvizsgálatokon, és a helyes szokásokat – mint például a megfelelő kézmosás és -szárítás és annak elkerülése, hogy csapvíz érje a szemfelszínt – folyamatosan ösztönözni kell a legelső kontaktlencse illesztésétől kezdve.

Lehetőségek

A jelen kutatások és egyéb, az ápolófolyadékok használatával és a “compliance”-szel (az előírások betartásával) kapcsolatos ismert problémák egyértelmű útmutatást adnak a jövőbeli ajánlást és a páciensek kezelését illetően. A vizsgálati alanyok figyelmes kikérdezése azt sugallja, hogy véleményük szerint a kontaktlencse-ápolószerek fontos szerepet játszanak a teljes kontaktlencse-kínálatban, a kényelmet, a látást és az egészséget illetően. A többség arról számolt be, hogy kevés információt kaptak ápolószerükről és a lencsetokról az illesztés vagy az utógondozás alkalmával, ennek ellenére szinte mindegyikük jelezte, hogy szeretnék, ha felírnának nekik egy konkrét ápolószert és egy megfelelő lencse és ápolószer kombinációt. 

Az üzenet a kontaktlencse-illesztők számára elég egyértelmű. A páciensek szeretnék, ha felírnának nekik egy lencsetípus és ápolószer kombinációt, és nem szeretnék, ha az ápolószer egy különálló vagy figyelmen kívül hagyott termék lenne.30  Hiszen egy kontaktlencse-ápolószer kifejlesztése, hogy az kiváló szintű antimikrobiális hatást nyújtson és egyben ne legyen negatív hatással a szemfelszín sejtjeire, valamint nagyon jó viselési kényelmet biztosítson, bonyolult és összetett folyamat, és ezt az információt röviden el lehet magyarázni az új pácienseknek az egyéb, lencsehasználattal és –ápolással kapcsolatos információkkal együtt. Az ápolószerrel kapcsolatos, és egyéb “compliance” lépések megerősítése (különösen a kézmosás és -szárítás, dörzsölés és öblítés és a lencsetok ápolása) nem csak azért hasznos, mert a viselők minimalizálják a kontaktlencsével kapcsolatos fertőzéseket és gyulladásos eseményeket, hanem mert ez optimális látást és kényelmet eredményez, amely csökkenti a kontaktlencse kategória elhagyásának valószínűségét.32-33

Az ilyen ajánlás nem kizárólag a kontaktlencse-illesztő felelőssége a vizsgálón belül. Az eladótérben dolgozókat is alaposabban tájékoztatni kellene a lencse és ápolószer kombinációk ajánlásának és a kontaktlencse-compliance fontosságáról, hogy magabiztosabban tudjanak beszélgetni erről az új és már meglévő lencseviselőkkel. 

Összefoglalás

A jelen cikk rávilágított két újkeletű tanulmány legfontosabb megállapításaira a kontaktlencse-alapanyag és a lencseápoló folyadéktípusok kombinációjának fontosságával kapcsolatban. Ezen munkák két havi csere idejű szilikon-hidrogél lencsének a klinikai teljesítményét hasonlították össze, háromféle fertőtlenítő folyadékkal használva (2 MPS és egy egylépcsős peroxidos). A két vizsgálat bemutatta, hogy mind a Biofinity®, mind az Avaira Vitality® jól és hasonlóan teljesített a látásélesség, illeszkedés és szubjektív benyomások szempontjából. A három lencseápolószer (Refine One Step™, Hy-Care™ és All In One Light™) jól teljesített a tisztítás, lerakódás, biomikroszkópos és szubjektív pontszámok terén, és a hosszabb távú vizsgálaton mind a hat lencsealapanyag és ápolószertípus kombinációt jól fogadták és klinikailag is jól teljesítettek.  

Szerzők – Melanie George, Ph.D., FBCLA Lencse-ápolószerek kutatásáért és fejlesztéséért felelős igazgató, CooperVision

Fabio Carta, Dip. Optom, FBCLA professional service manager EMEA CooperVision

References

1 Morgan, P, Woods, C, Tranoudis, I et al. International contact lens prescribing in 2020. Contact Lens Spectrum, January 2021: 32–38.

2 Gellatly, K., Brennan, N and Efron, N. Visual decrement with deposit accumulation of HEMA contact lenses. American journal of optometry (1988). [online]Available from: https://europepmc.org/article/med/3265595

3 Zhu, H, Bandara, M, Vijay, A et al. Importance of rub and rinse in use of multipurpose contact lens solution. Optom Vis Sci (2011);  88(8): 967–972.

4 Fleiszig, S and Evans, D. Pathogenesis of contact lens-associated microbial keratitis. Optom Vis Sci (2010) ; 87(4): 225–232.

5 Wu, P., Stapleton, F and Willcox, M. The causes of and cures for contact lens-induced peripheral ulcer. Eye & contact lens (2003); 29(1 Suppl):S63–6; discussion S83–4, S192–4.

6 Stapleton F, Dart J, Minassian D. Risk factors with contact lens related suppurative keratitis. CLAO (1993); 19(4): 205-207

7 Rosenthal, R, McAnally, C, McNamee, L et al. Broad spectrum antimicrobial activity of a new multi-purpose disinfecting solution. CLAO (2000); 26(3):120–126.

8 Rosenthal, R, Henry, C, Stone, R and Schlech, B. Anatomy of a regimen: consideration of multipurpose solutions during non-compliant use.  CLAE (2003); 26(1):17–26.

9 Kilvington, S. Antimicrobial efficacy of a povidone iodine (PI) and a one-step hydrogen peroxide contact lens disinfection system. CLAE (2004); , 27(4): 209–212.

10 Radford, C, Minassian, D and Dart, J. Disposable contact lens use as a risk factor for microbial keratitis’. The British journal of ophthalmology, (1988); 82(11): 1272–1275.

11 Stapleton, F, Keay, L, Edwards, K et al. The incidence of contact lens-related microbial keratitis in Australia’. Ophthalmology, (2008); 115(10): 1655–1662.

12 Dart, J, Radford, C, Minassian, D et al. Risk Factors for Microbial Keratitis with Contemporary Contact Lenses. Ophthalmology (2008); 115(10): 1647–1654.e3.

13 Morgan, P, Efron, N, Hill, E et al. Incidence of keratitis of varying severity among contact lens wearers’. The British journal of ophthalmology, (2005); 89(4): 430–436.

14 Jones, L, Jones, D and Houlford, M. (1997) ‘Clinical comparison of three polyhexanide-preserved multi-purpose contact lens solutions’. CLAE (1997);  20(1): 23–30.

15 Jones, L, MacDougall, N and Sorbara, L. Asymptomatic corneal staining associated with the use of balafilcon silicone-hydrogel contact lenses disinfected with a polyaminopropyl biguanide-preserved care regimen.   Optom Vis Sci (2002); 79(12):753–761.

16 Andrasko, G and Ryen, K. A Series of Evaluations of MPS and Silicone Hydrogel Lens Combinations’. Review of Cornea and Contact Lenses, March 2007.

17 Garofalo, R, Dassanayake, N, Carey, C et al. Corneal staining and subjective symptoms with multipurpose solutions as a function of time. Eye & contact lens (2005); 31(4): 166–174.

18 Kislan, T. (2008) ‘Poster 69: An Evaluation of Corneal Staining With 2 Multipurpose Solutions’. Optometry – Journal of the American Optometric Association, 79(6), p. 330. [online]Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.optm.2008.04.076

19 Khan, T, Price, B, Morgan, P et al. Cellular fluorescein hyperfluorescence is dynamin-dependent and increased by Tetronic 1107 treatment’. The international journal of biochemistry & cell biology, (2018);101: 54–63.

20  Mirza, A, Smith, A, George, M and Morgan, P. A clinical investigation of the short-term clinical performance to a range of contact lens and care system combinations. CLAE (2019); 42(6): supplement 1

21   CVI data on file 2020. Randomised, open label, crossover, clinical study; FRP lens and                                                                                         solution combinations for 1-month daily wear; n=33 existing soft contact CL wearer

22 Josephson, J. E. and Caffery, B. E. Exploring the sting. Journal of the American Optometric Association (1987); 58(4): 288–289.

23 McNally, J. Clinical aspects of topical application of dilute hydrogen peroxide solutions.  CLAO (1990); 16(1 Suppl): S46–51; discussion S51–2.

24 Paugh, J, Brennan, N and Efron, N. Ocular response to hydrogen peroxide’. American journal of optometry and physiological optics, (1988); 65(2): 91–98.

25 Szczotka-Flynn, L, Jiang, Y, Raghupathy, S et al. Corneal inflammatory events with daily silicone hydrogel lens wear’.   Optom Vis Sci (2014); 91(1): 3–12.

26 Chalmers, R, Keay, L, McNally, J and Kern, J. Multicenter case-control study of the role of lens materials and care products on the development of corneal infiltrates. Optom Vis Sc9 (2012);  89(3):316–325.

27 Radford, C. , Bacon, A, Dart, J and Minassian, D. Risk factors for acanthamoeba keratitis in contact lens users: a case-control study. BMJ (1995); 310(6994): 1567–1570.

28 Saw, S, Ooi, P, Tan, D et al. Risk factors for contact lens-related fusarium keratitis: a case-control study in Singapore’. Archives of ophthalmology, (2007); 125(5): 611–617.

29 Houang, E, Lam, D, Fan, D and Seal, D. Microbial keratitis in Hong Kong: relationship to climate, environment and contact-lens disinfection. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (2001);95(4): 361–367.

30 Morgan, P, Efron, N, Toshida, H and Nichols, J. An international analysis of contact lens compliance. CLAE (2011);   34(5): 223–228.

31 Dumbleton, K, Woods, C, Jones, L and Fonn, D. The impact of contemporary contact lenses on contact lens discontinuation’. Eye & contact lens (2013); 39(1): 93–99.

32 Sulley, A, Young, G and Hunt, C. Factors in the success of new contact lens wearers’. CLAE (2017);  40(1): 15–24

33   CVI data on file 2020. Randomised, open label, crossover clinical study; n=34 existing soft     CL wearers; baseline questionnaire

CV/2021/048

Megosztás.

Leave A Reply