Meghívó MOI Közgyűlésre

A májusi közgyűlésén a MOI tagsága arról határozott, hogy a következő évre szóló tevékenységi tervet és az ahhoz tartozó költségvetési tervet az elnökségnek elő kell készítenie még ebben az évben és be kell mutatnia a tagságnak. Az évi második közgyűlésen a MOI felügyelő bizottsága is megújul.

A Magyar Optikus Ipartestület Elnöksége tisztelettel meghívja tagjait 2022. évi második Közgyűlésére.

A közgyűlés ideje: 2022. november 29. (kedd), 15.00 óra

Helyszíne: Lurdy Ház Konferenciaközpont, 7. terem
                  (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.12-14.)

Amennyiben fenti időpontra meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés ideje, változatlan helyszín mellett: 2022.11.29.,16.00 óra

A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Alapszabály (II.1.,2.,3. pont) értelmében szavazati joggal csak a rendes tagok rendelkeznek. A pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen, szavazati jog nélkül. A természetes személyek szavazati jogukat személyesen vagy teljes bizonyító erejű (két tanú előtt aláírt) magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt meghatalmazott által gyakorolhatják. A jogi személy tag cégjegyzékbe bejegyzett törvényes képviselője (vezető tisztségviselője) vagy a törvényes képviselő teljes bizonyító erejű (cégszerűen aláírt vagy két tanú előtt aláírt) magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt meghatalmazottja gyakorolhatja szavazati jogát.

Tervezett napirendi pontok:

1. napirendi pont: Megnyitó, határozatképesség megállapítása (előadó: Kis Arnold elnök)

2. napirendi pont: Levezető elnök megválasztása (előadó: Kis Arnold elnök)

3. napirendi pont: A közgyűlés közreműködő szerveinek megválasztása

4. napirendi pont: Napirend elfogadása (előadó: Levezető elnök)

5. napirendi pont: Ipartestület 2023. évi tevékenységi és költségvetési terve
     5.1. napirendi pont: Tagdíjcsomagok változása
     5.2. napirendi pont: MOI tevékenységi terve 2023.
     5.3. napirendi pont: MOI költségvetési terve 2023 évre
   - Felügyelő bizottság tájékoztatója

6. napirendi pont: Felügyelő bizottság tisztújítás
     - Jelöltek bemutatkozása
     - Jelöltlista elfogadása (előadó: Jelölő Bizottság képviselője)
     - A közgyűlés titkos szavazással megválasztja a MOI új FB tisztségviselőit
     - Szavazatszámlálás
     - Eredményhirdetés (előadó: Szavazatszámláló bizottság elnöke)

7. napirend pont: Zárszó (előadó: Levezető elnök)

A közgyűlés napirendi pontjaihoz tartozó anyagok megtekinthetők és tagjainknak letölthetők a www.moi.huhonlapunkról.

A közgyűlés zökkenőmentes lebonyolíthatósága érdekében kérjük tagjainkat éves tagdíjuk rendezésére a szavazati jogosultságuk miatt.

Pontos megjelenésükre és érdeklődésükre számítunk!

      Tisztelettel a MOI Elnöksége nevében:


                                                               Kis Arnold, sk.
                                              Magyar Optikus Ipartestület elnöke

Van véleményed? Vitassuk meg az Optikai Magazin Facebook csoportjában!