Nemzetközi kontaktlencse-rendelési szokások

0
Az utóbbi évtizedekben egyre több alapanyagból készülnek a kontaktlencsék. Idáig az internetről ingyenesen letölthető Contact Lens Spectrum nemzetközi kontaktológiai újság supplementumaként a következő években jelent meg összesítés a világszerte forgalomban lévő kontaktlencsetípusokról és ápolószereikről: 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017. A lencsék viselési módjában is bővülnek a lehetőségek, ezért ezzel kapcsolatban igény mutatkozott egy nemzetközi tájékoztató közlésére is. Ezt az igényt szintén a Contact Lens Spectrum nemzetközi kontaktológiai újság elégítette ki, amelyben az évente megszervezett nemzetközi adatgyűjtés alapján jelenik meg tájékoztatás a 2001. évi adatok felhasználásával 2002-től. Ez a tájékoztatás a kontaktlencse-viselési formák adatait és a lencsék ápolásának szokásait foglalja magában, és az újság weboldaláról ingyenesen letölthető.

Az adatgyűjtés fő irányítója Philip B. Morgan professzor, PhD, MCOptom, FAAO, FBCLA, az angliai Manchesteri Egyetem Eurolens Kutatási Tanszékének vezetője, az optometrista-képzés irányítója.

Eddig 16 alkalommal jelent meg a Contact Lens Spectrum újságban éves összesítés a kontaktlencse-viselési formákról, amely a kontaktlencse felírásának trendjeit a világ minden tájáról magában foglalja. Az információk az egyes országokban tevékenykedő kontaktlencse-rendelési jogosultsággal rendelkező, az adatgyűjtésben önként részt vevő kontaktológusoktól származnak. Hazánkban ez az adatgyűjtés a kontaktológiával is foglalkozó szemész szakorvosokra és optometristákra vonatkozik, önkéntességi alapon. Az adatgyűjtés 2012-től a Magyar Kontaktológiai Társaság irányításával történik. Eddig 335000 lencseillesztési információ gyűlt össze, amely magában foglalja a legutóbbi, a 2016-os év 2017- ben megjelent, 33 országból származó, 20000 kontaktlencse-illesztési adatát is. A legutóbbi eredmények általában összhangban vannak az elmúlt évek eredményeivel, melyek közül az alábbiak emelhetők ki:

Demográfiai adatok

A lencseviselők átlagéletkora 31,5 év, amely nagy változatosságot mutat, pl. Ausztrália 40 év, Korea 27 év. A lencseviselők többsége nő (65%), de a női viselőknél is széles a megoszlás, pl.: Görögországban 49%, Koreában 90%. A lencséket általában napi rendszerességgel viselik, az alkalmi lencseviselők aránya csak 12%.

Kemény lencsék

Az összes lencseviselő 7%-a viseli a szokványos kemény lencsét. Az átlaghoz képest magasabb a kemény lencsét viselők aránya Németországon, Hollandián és Svájcon kívül Spanyolországban, Olaszországban és Taiwanban.

A keménylencse-viselőkhöz sorolhatók az ortokeratológiai célból speciális kemény lencsét viselők is, akik 2%-ot tesznek ki. A viselők számában enyhe csökkenés tapasztalható 2015-höz képest. Az ortokeratológiai célból lencsét viselők Svájcban, Hong Kongban és Hollandiában az összes lencseviselő 10%-át vagy annál nagyobb részét képviselik.

A scleralis kemény lencsék viselőinek száma egyértelműen megnőtt, habár abszolút számuk viszonylag még mindig kicsi.

Lágy lencsék

Az új lencseillesztések (vagy újraillesz- tések) 91%-ban lágy kontaktlencsével történnek.

A tavalyi évhez képest számuk kissé megnőtt. A szilikon-hidrogél alapanyagú lencsét írták fel leggyakrabban (55%), bár ez az érték az egy évvel korábbihoz képest csökkent. 

A szilikon-hidrogél alapanyagú lencsék viselőinek száma az egynapos hordású  (újrahasználható) lencsékkel igen népszerűek (33 országból 28-ban), szemben az egynapos eldobható lencsékkel, amelyek többsége még mindig hagyományos hidrogél. Ennek oka nem a költséghatékonyságban keresendő, hanem abban, hogyha a lencsét hosszabb ideig viselik, jobb, ha az alapanyag jó minőségű. A leggyakoribb azonban világszerte a havi cserélés (42%), az egynapos (eldobható) cseréléssel szemben (38%).

A tórikus lágylencse-illesztések száma jelentős növekedést mutat, ami főképpen a havi cserélésű lencseviselők számában mutatkozik meg. 

Lassú növekedést mutat a multifokális és monovizuális korrekciójú lágy lencsék felírása is, a multifokális lencsék illesztése azonban nagyobb népszerűséget mutat. Sajnos a presbyop lencseviselők fele rendelkezik csak presbyop kontaktlencsés korrekcióval. 

Egyes országok kontaktológiai különlegességei…

Dr. Végh Mihály teljes írásában bemutatja a különböző országok kontaktlencse-viselési szokásait, különlegességeit, Németországtól kezdve Hong Kongon keresztül Iránig, majd kitér Magyarország kontaktológiai helyzetére, az itthoni viselési szokásokra is. A  teljes cikk az Optikai Magazin legfrissebb számában olvasható. 

   A hazai helyzet felmérése érdekében kérjük, töltse ki 
   a Magyar Kontaktológiai Társaság kérdőívét, 
   amelyet a MAKOT honlapjáról (www.MAKOT.hu) igen egyszerűen
   le lehet letölteni minden év márciusától júliusig, 
   majd ugyanebben az időintervallumban a kitöltés után 
   – postai úton (6720 Szeged, Korányi fasor 10-11.), 
   – faxon (62 544573) vagy 
   – beszkennelés után e-mailben (contactology52@ freemail.hu) 
   kell visszajuttatni. Ezzel hozzájárul, hogy hazánk 
   folyamatosan részt tudjon venni egy olyan nemzetközi 
   nonprofit felmérésben, amelynek adatai a világon 
   minden kontaktlencsét illesztő számára igen hasznosak lehetnek.

 

Sajnos még elég kevesen küldik vissza a kiküldött (vagy a társaság honlapjáról letöltött) kérdőíveket. Erre a jövőben jobban oda kell figyelni, hogy a több kitöltött kérdőívvel aktívabban tudjunk részt venni a nemzetközi felmérésekben.

 

Megosztás.

Leave A Reply