MOI tisztújítás - az elnökség bemutatása

A sorozat második részében bemutatkoznak az új tagok.

EGERVÁRI ÉVA

Interoptik Lenses Kft.

Budapesttől 40 km-re, Aszódon élek kis családommal, nagyfiam Péter 16, lányom, Lili 20 éves.1996 óta dolgozom látszerész szakemberként. Ekkor végeztem el a kétéves látszerész iskolát a Reitter Ferenc úton, Budapesten. Szakmai gyakorlatomat az Ofotértnél kezdtem, majd a gödöllői Szepesi Optikában helyezkedtem el, Fuszeneckerné Szepesi Zsuzsanna ezüstkoszorús mester mellett, akitől a szakma alapjait, csínját-bínját, a műhelymunkát megtanultam.

Több kitérő után mindig visszatértem ide dolgozni az életem során.

Egy évet töltöttem az Amerikai Egyesült Államokban, ahol társalgási szinten megtanultam angolul, majd a gyermekeimmel otthon töltött időszak, valamit a munka mellett elvégeztem a Szent István Egyetem (MATE) humán erőforrás menedzser szakát.

Mind ennek, mind a szakmai ismereteimnek, mind angol nyelvtudásomnak köszönhetően helyezkedtem el az Interoptik Lenses Kft.-nél területi képviselőként és ügyvezetőként. 

Az optikai piacon lencsegyártóként és márkaképviseletként vagyunk jelen. Szakmai kiállításokon, rendezvényeken rendszeresen veszünk részt, mint kiállító. Fontosnak tartom a folyamatos fejlődést és tanulást, nagy álmom valósítottam meg azzal, hogy 2020-ban a Semmelweis Egyetem optometrista hallgatója lettem. Új és meglévő ismereteimet igyekszem partnereimnek is átadni. 

Örömmel töltött el, hogy a közelmúltban lehetőségem adódott az optikus képzés fiataljainak előadást tartani.

 Egervári Éva

IMRE ANNAMÁRIA

egyéni vállalkozó, optometrista

2014-ben ismerkedtem meg az optika szakmával, azóta az optikus és az optometrista képzést is elvégeztem. A munkám mellett szeretnék aktívan részt venni az iparág fejlesztésében és abban a háttérmunkában, ami a működéséhez szükséges. 

Itt például arra gondolok, hogy szívesen vennék rész a páciensek, vásárlók edukációjában. Személyes tapasztalatom, hogy sajnos sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, miből áll egy optikus napi teendője és emiatt nem kerül fókuszba pályaválasztáskor sem. Amióta a diplomámat átvettem, küldetésemnek tekintem az optometrista szakma megismertetését az emberekkel, hiszen hiába működik a képzés több évtizede a Semmelweis Egyetemen, még most is egy averzió él a köztudatban a diplomás szemvizsgálókkal szemben, hiszen “nem orvosok” és nem tudja egy páciens értelmezni a szakember tevékenységét. 

Nagyon fontosnak tartom a megfelelő munkaerő utánpótlást, hiszen hiányoznak még közülünk elkötelezett, motivált, megfelelően képzett szakemberek ebben a folyamatosan fejlődő iparágban. Én is előbb választottam volna magamnak ezt a hivatást, ha annak idején lett volna róla információm, pedig szüleim mindketten orvosok, így sosem állt tőlem távol az egészségügyi karrier.

Véleményem szerint a kollégák felé pedig az információ áramlást érdemes lenne fokozni, hiszen sokszor a továbbképzésekkel vagy rendezvényekkel kapcsolatban ezen múlik a részvételi arány. Nem szerencsés, hogy például egy tihanyi kiállítást az alapján látogatnak meg tulajdonosok, hogy ki más megy még rajtuk kívül. Az alapvető igényt a részvételre biztosan fel lehet támasztani mindenkiben, ha a megfelelő csatornán információhoz jutnak. Itt elsősorban arra gondolok, hogy az online jelenlétet érdemes volna fokozni, mert a Facebook vagy Instagram a felületeket mindenki használja és így jut el legkönnyebben az információ az érintettekhez. Mindebben szívesen vennék részt aktívan. 

Személyes vágyaim között szerepel az is, hogy az optika piacon tapasztalható kiélezett versenyt valamilyen módon nyugodtabb mederbe sikerüljön terelni, egy olyan közeget kialakítani, ahol minden tulajdonos megtalálja a saját pozícióját és a szakmai minőséget nem kellene az akciók harcává alacsonyítani ahhoz, hogy legyen vásárlója minden optikának, pláne a multinacionális hálózatokkal szemben. Tudom ez meglehetősen utópisztikus, de ha a központi információ áramlással egy kicsit el lehet venni az élét a harcnak, akkor már azért érdemes lenne megpróbálni, hiszen rengeteg speciális szaktudású kollégát egyesít a szakma, így sokat tudnánk egymás segítségével fejlődni. 

Szívesen vennék részt az optometrista továbbképzések szervezésében is, valamint álmom egy magyar nyelvű és a kiemelkedő magyar szakmabeliek által összeállított Optometria könyv létrehozásában segíteni. 

GORDON BENCE

egyéni vállalkozó

A gimnáziumi érettségi után a Teljeskörű Optikai Oktatás Iskolában végeztem, mint látszerész.

Szakmai gyakorlatomat az Anna Optika Szalon Kft.-ben, családi vállalkozásunkban töltöttem és azóta is ott dolgozom. Folytatni szeretném a többgenerációs családi dinasztia vállalkozását. Az üzletben a műhelymunkán kívül a vásárlók kiszolgálása, számítástechnikai és adminisztrációs feladatok elvégzése, árurendelés és leltározás, valamint a reklamáció intézése tartozik a feladataim körébe.

Angolul társalgási szinten beszélek. Jó a kommunikációs készségem, barátkozó és jó szervező vagyok. Az ORZSE Egyetemen közösségszervező szakon 2021-ben diplomát szereztem.

A Magyar Optikus Ipartestület elnökségében szívesen vállalok szervező feladatokat, ötletekkel és tervekkel, tárgyalással és tanácsadással, a rám bízott feladatok lelkiismeretes elvégzésével szeretném a MOI munkáját segíteni és támogatni.

 Gordon Bence

Van véleményed? Vitassuk meg az Optikai Magazin Facebook csoportjában!