Oktatás, iskolák, duális képzés, szakképesítés / végzettség

Az elmúlt héten az MKIK/ÁKT szeptember végi megbeszélésén tematikus tájékoztató hangzott el a szakképzési törvényben meghatározottakkal kapcsolatban. Nagy segítség volt, hogy meghívást kaptak az Egészségügyi Technika ágazat képzőhelyei – iskolái, hogy egy kerekasztal megbeszélés keretén belül tapasztalatot cseréljünk egymással.  

Az optikus szakmát a Teljeskörű Optikai Oktatás Kft. képviselte, Szodorai Margit személyében. Kitűnő, minden részletre kiterjedő előadásában a Tanárnő bemutatta, hogy milyen tematika szerint működik az optikus képzés, illetve a végzős tanulók milyen szabályrendszer alapján vizsgáznak. Folyamatában láthattuk a képzés menetét, PPT bemutatójában pedig részleteiben is – egyes vizsgafeladatokra lebontva – megismerhettük a tanulókra váró beszámolók, vizsgák ütemezését. A kötetlen megbeszélésen lehetőség volt kérdéseket feltenni – többek közt a szakmánkat is érintő végzettséghez kötöttséggel kapcsolatban – amik között szerepelt az MKIK/ÁKT és a képzőhelyek kölcsönös előnyöket tartalmazó, még szorosabb együttműködésének a lehetősége is. 

Pósáné Szűcs Erika összefoglalójában ismertette, hogy az elmúlt 5 évben milyen sikereket könyvelhetett el az Ágazati Készség Tanács, amelynek már a létrejötte is az áldozatos munkájukat dicséri. A miniszter által kinevezett szakmai szervezet feladatkörei között szerepel többek között a képzési programok és a fejlesztések szervezése, a szakmai vizsga kérdéssorok összeállítása, valamint az iskolák és az oktatók folyamatos mentorálása, melyet ciklikusan megrendezett kerekasztal megbeszélésekkel színesítenek, a legutóbbi alkalommal pedig ennek lehettünk részesei. A szakmai kongresszusok és konferenciák szervezése mellett, a versenyek tervezése és az ipartestületi munka is részét képezi a vállalt feladatainknak és hatalmas lehetőség számunkra, hogy az Egészségügyi Technika Készségtanács részesei az optikusok is, nagyon fontos a közös szerveződés és érdemes példát vennünk fogtechnikus „sorstársainkról”. 

A mestervizsga kötelezettség tárgya a vállalkozások indításához napirendi pontunk volt, mind az optikai, mind a fogtechnikai ágazatban kiemelt figyelemmel kell a kérdéskörrel foglalkoznunk. Annak idején ez a kötelezettség átmeneti kényszermegoldásként került eltörlésre, de lássuk be, ezt érdemes újraértékelni, hogy optika szakma értékeit megőrizzük. 

Ha hiány lép fel a szakképzett emberek létszámában, akkor annak egyértelműen nem a szakmai nívó lejjebb vitele a megoldása, hanem közös munkával a színvonal megtartása és emelése. Erre kiváló példa az, hogy az Ágazati Készség Tanácsban tagként szereplő fogtechnikus mesterek 80%-a hallgató jelenleg a Pozsonyi Egyetemen, és az idei évben ősszel időt és erőforrásokat nem sajnálva, egyetemi diplomát is fognak szerezni fogtechnikusként, mert ott ez egy felsőoktatási szintre emelt képzés. 

Van véleményed? Vitassuk meg az Optikai Magazin Facebook csoportjában!