Bemutatkoznak a MOI Felügyelő Bizottságának jelöltjei

A Magyar Optikus Ipartestület tagsága november végén tartja következő közgyűlését, melyen a felügyelő bizottsági tagok választására is sor kerül, hiszen az FB jelenlegi elnöke, Borovszky Emese májusban az év végéig vállalta a tisztség ellátását. Emellett Erdős Gáborné is úgy gondolta, hogy a fiatalabb generációnak adja át felügyelő bizottsági tagi megbízatását.

A jelenlegi elnökségi tagok vállalták, hogy a Jelölő Bizottság szerepét is betöltve gondoskodjanak arról, hogy a MOI Felügyelő Bizottságába olyan tagjelölteket keressenek, akik lendületükkel, az optika szakmára való rálátásukkal, a mai kor gazdasági és üzletvezetési stratégiáival felvértezve betölthetik a felügyelő bizottságban megüresedett posztokat.
Így a MOI megújulása a felügyelő bizottságban folytatódik tovább, hiszen a bizottság elnökjelöltjének Varga Péter, míg a bizottság harmadik tagjának Vörös Anikó jelentkezett.
Ismerjétek meg az új jelölteket, akikre a november végi közgyűlésen lehet szavazataitokat leadni.


A MOI Elnöksége minden tag megjelenésére és szavazatára számít a 2022. évi második közgyűlésen!

Varga Péter – Első Magyar Optikus Zrt. képviselője, Optikus, Optikus mester, Optometrista, vállalkozó

Az optika szakmával 1997-ben ismerkedtem meg, amikor a szolnoki Optirexben tanulóként kezdtem el dolgozni. 1999-ben Optikus végzettséget szereztem. Nyolc évig dolgoztam az Optirex csapatában, ahol sok szakmai kihívással találkoztam. Leginkább a műhely részt szerettem, de lehetőségem volt fiatal korom és mobilizálhatóságom miatt, több üzletükben is dolgozni, ahol épp létszámhiánnyal küzdöttek. Így kaptam feladatot Nagykanizsán, évekig Egerben is, majd a miskolci üzlet megnyitásában is fontos és számomra új feladatot kaptam, ahol szintén hosszú időt töltöttem. Részt vettem a cég akkor induló szemüvegkeret nagykereskedelmi feladataiban, ez volt az első lépésem a nagykereskedelem irányába. Legvégül Budapestre kerültem, ahol a Bartók Béla úti üzletben dolgozhattam.

Mindig nyitott voltam az új kihívások felé, így 2006-ban jelentkeztem a Zeiss Optika Kft.-hez képviselői pozícióba, ahová fel is vettek, ezzel elindultam a nagykereskedelem területén, ami új kapukat nyitott meg szakmailag. Sokkal nagyobb spektrumban láthattam a magyar optikai piacot, és a szemüveglencsék gyártásával, fejlesztéseivel is megismerkedhettem.

Az akkori cégvezetés új projektbe kezdett, megalakult az Első Magyar Optikus Zrt. 2008-ban, ahová velük tarthattam, mert számítottak rám. Lehetőségem volt látni egy nagykereskedelmi céget a nulláról elindulni és napjainkig végigkísérni felépülését, fejlődését és növekedését. Az elmúlt 14 év alatt számos szakmai feladatot kaptam, számtalan projektben vehettem részt. Évekig együttműködtünk Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramjával, ahonnan rengeteg információt, statisztikát gyűjthettem össze a látás, szemüvegviselés és vezetés összefüggésében. Évekig dolgozhattam együtt az ORFK-OBB-vel, látva a működésüket, stratégiáikat. Az EMO Zrt. és a Semmelweis Egyetem közös fejlesztését a telemedicinára épülő Transretina rendszert a kezdetektől végigkísérhettem, részt vettem a rendszer kiépítésében, láthattam a fejlesztéseket és a fejlődést. Számtalan olyan új fejlesztéssel, projekttel találkoztam az elmúlt 14 évben, amelyek gyökeresen reformálták meg a szakmát, a kezdetekkor sokak számára hihetetlennek tűntek megelőzve korukat, de napjainkra a piac megkerülhetetlen részévé váltak.

Optometristavégzettségemet 2012-ben szereztem meg, amelyben aktívan nem tevékenykedem, de nagyon fontos lépcsőfok volt számomra az elvégzése, mert tovább bővítette a tudásomat és lehetőséget adott arra, hogy ebbe a csodás szakmába is beleláthassak és ezt kamatoztatni tudtam, tudom egyéb szemészettel kapcsolatos feladataimnál.

14 éve saját vállalkozást is vezetek Szolnokon, ami az első három évben kicsiben működött, majd 2011-ben optikai üzletben öltött formát, amely idén októberben volt 11 éves. A saját vállalkozás elindítása nagyon sokat jelentett számomra, mert a kiskereskedelmi részbe is betekintést engedett és számtalan új kihívás elé állított, rengeteg dologra tanított meg, amivel korábban nem találkoztam. Ezzel teljesedett ki a szakmai képem, hiszen teljes képet kapok az egész optika szakmáról a gyártástól a nagykereskedelmen át, a szemészeti és optometriai területeket érintve egészen addig, míg a végfelhasználó átveszi a számára szükséges optikai segédeszközt.

Optikus Mesterlevelemet 2020-ban vehettem át, kiteljesítve az elmúlt 23 év szakmai útját.

A MOI jelenlegi működésében új, fiatalos lendületet látok, amivel nagyon tudok azonosulni. Úgy érzem, hogy a jelenlegi csapat munkáját szakmailag erősíteni, segíteni tudom. Talán számos feladat és kihívás megléphető az elkövetkezendő években, ami korábban nem sikerült vagy akadályokba ütközött. Sok gondolat van a fejemben is, amivel segíteni, támogatni lehetne a szakmát, ahol előrelépésekre lenne szükség, és amelyeket aktív, erős tisztségviselőkkel el lehetne érni.     

Vörös Anikó Hálózatvezető – Optic World Exclusive

Szakmai célom, hogy tapasztalatommal és tudásommal, ötleteimmel segítsem a Magyar Optikus Ipartestület elnökségének munkáját. Látszerészként, üzletvezetőként, majd hálózatvezetőként megtapasztaltam az optikák mindennapjait, egyúttal beleláttam, és részt vettem ezen folyamatok szervezésébe, koordinálásába is. Megszerzett, és folyamatosan fejlesztett képességeimmel, átfogó gondolkodásommal hasznos tagja szeretnék lenni az Ipartestület elnökségének, és úgy gondolom, a kisebb-, és nagyobb optikai hálózatokban megszerzett kompetenciám megfelelővé tesz, hogy méltó képviselője legyek a szakmának.

1983-ban születtem Győrben, 2001-ben szereztem Gimnáziumi érettségi bizonyítványt. Szerettem volna a honvédelemnél továbbtanulni, majd elhelyezkedni, de a dioptriám miatt nem feleltem meg az akkori orvosi alkalmassági vizsgának. Ezután kereskedelmet, marketinget, közgazdaságtant és informatikát tanultam.

2011-ben, a magyar tulajdonú Opti Markt hálózat győri üzletében kezdtem dolgozni. Először eladóként, hiszen akkor még nem gondoltam, hogy ez a szakma válik végül a hivatásommá. Itt tanultam meg az alapokat akkori kollégáimtól, valamint később a tanáraimtól.

2015-ben Látszerész és fotócikk kereskedői végzettséget szereztem a Semmelweis Egyetemen, ahol olyan nagyszerű tanároktól tanulhattam, mint Réz Kata (szemészeti alapismeretek), Kiss Márk (geometriai és fizikai optika), valamint Fuchs Ernő (műhelygyakorlat). Az ő szaktudásuk, szakma iránti elkötelezettségük példa értékű számomra. 2017-ben lehetőséget kaptam, hogy boltvezetőként is megmutassam magam. Két győri üzlet működéséért, összehangolásáért lettem felelős. Többek között a nyolc fős értékesítői csapat fejlesztése, koordinálása, valamint a két bolt zavartalan együttműködése tartozott a feladatkörömbe.

2020-ban munkahelyet váltottam, és a Mikroptika Optikában helyezkedtem el. Az itt töltött egy évem alatt lehetőségem volt elmélyíteni a műhelymunkában való jártasságomat, valamint segítettem a tulajdonos munkáját, mint például a közösségi médiában való aktív részvételét.

2021-ben az Optic World Exclusive mosonmagyaróvári üzletében kezdtem dolgozni üzletvezetőként, majd 2022-ben lehetőséget kaptam arra, hogy hálózatvezetőként folytassam tovább pályafutásomat. Jelenleg hat üzlet működéséért vagyok felelős. Folyamatosan fejlesztem magam, részt veszek különböző képzéseken, tréningeken, hogy megfelelő támogatást tudjak nyújtani a kollégáimnak. Feladataim közé tartozik munkatársaim folyamatos segítése, a zavartalan üzletmenet biztosítása, az üzletvezetőkkel való kooperáció. Emellett természetesen ugyanúgy a munkakörömbe tartozik a kapcsolattartás a különböző beszállító cégekkel, valamint aktív részvétel a cégvezetés munkájában, döntéshozatalban. További céljaim között szerepel a mestervizsga megszerzése is.

Bízom benne, hogy a megszerzett, és folyamatosan fejlődő tudásomat a MOI Elnökségi tagjaként is kamatoztathatom.

Tisztelettel: Vörös Anikó