Mielőtt nyaralni megyünk....

Széleskörű egyeztetés kezdődött a kamarán belül a képzési és vizsgakövetelmények feltételeinek és tartalmának felülvizsgálatával kapcsolatban. Azért is időszerű ez a felülvizsgálat, mert a szakmákon belül feszültséget gerjeszt egy adott végzettséggel rendelkezők (esetünkben az OPTIKUS) által elvégezhető tevékenységek, illetve betölthető pozíciók pontos meghatározásának hiánya.

Ugyanakkor, sajnálattal vettük tudomásul, hogy nemcsak a mi szakmánkban vannak “álnéven” szereplő munkavállalók, hanem a többi ágazatban is. Ez a tény, mind a munkaszerződésekben, mind a kollektív szerződésben olyan visszásságokat okozhat, egy szakmai, munkavédelmi, etikai kérdésben, amelyek komoly szakmai és bizonyos esetekben jogi következményeket vonhat maga után. Ennek egyik kiemelten fontos része a pontosan meghatározott szakmai besorolás - amely egyértelműsíti a szakmai szabályrendszereket - ami az üzletek működésének alapfeltétele, az adott egységben végezhető tevékenységek és a működéssel járó kötelezettségek meghatározása és ellenőriztetése. Erre nagyon jó példa pl: a hulladékkezelés, amely éppen most került be - többek közt, az optika üzletekben is - a vállalkozások megoldandó feladatai közé. A minisztérium (KIM) határozott elképzeléssel rendelkezik a szakmánkról, a jövőnkkel kapcsolatban, ezért a szakmai munkacsoportokat, (MKIK/ÁKT Optikus és Fogtechnikus) a minisztérium által delegált szakértőket folyamatosan tájékoztatja az aktuális kérdésekről, tervekről. Az egyeztetéseket folyamatosan végezzük a társszervekkel, emellett további szakmai szakértőkkel igyekszünk bővíteni csapatunkat, hogy minél sikeresebben tudjuk feladatainkat előkészíteni, elvégezni és természetesen után követni a hatékonyságunk növelése érdekében.

Reményeink szerint a folyamatban lévő projektekre ez év végéig pontot tudunk tenni és a következő időszakban az aktualitások és a szakhatóságoktól kapott információk figyelembevétele mellett, folyamatosan naprakészen tudjuk tartani a szakmánkat, szem előtt tartva a szakmánkban tevékenykedő munkavállalók és munkaadók érdekeit. Tesszük ezt azért is, mert ebben az erősen érdekorientált, adatainkra vágyakozó és rohamosan digitalizálódó világban, csak azok az érdekképviselettel foglalkozó csoportok maradhatnak sikeresek, amelyek a személyes/egyéni érdekek helyett, kizárólag az adott szakmának, szakmai közösségeknek az érdekeit helyezik a középpontba!

Mind a magam, mind az MKIK Kézműves Kollégium, illetve az ÁKT csapata nevében kívánok mindenkinek jó nyaralást, jó pihenést!

Karvázy Attila

Van véleményed? Vitassuk meg az Optikai Magazin Facebook csoportjában!