MOI közgyűlés meghívó

Megújul az optometrista szekció!

A Magyar Optikus Ipartestület Elnöksége tisztelettel meghívja Önt 2024. évi első Közgyűlésére.

A közgyűlés ideje:2024. február 27. (kedd), 9.00 óra

Helyszíne: online 

Amennyiben fenti időpontra meghirdetett közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés ideje, változatlan helyszín mellett: 2024. február 27.,10.00 óra

A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Alapszabály (II.1.,2.,3. pont) értelmében szavazati joggal csak a rendes tagok rendelkeznek. A pártoló tagok tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlésen, szavazati jog nélkül.

A természetes személyek szavazati jogukat személyesen vagy teljes bizonyító erejű (két tanú előtt aláírt) magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt meghatalmazott által gyakorolhatják. A jogi személy tag cégjegyzékbe bejegyzett törvényes képviselője (vezető tisztségviselője) vagy a törvényes képviselő teljes bizonyító erejű (cégszerűen aláírt vagy két tanú előtt aláírt) magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt meghatalmazottja gyakorolhatja szavazati jogát. 

A tervezett napirendi pontok:

  1. Határozatképesség megállapítása
  2. Ipartestület Optometrista szekció tagjainak megválasztása (A MOI elnökség által javasolt tagok: Molnár Judit – Essilor, Kovács György – Zala Optika Csoport, Zrupkó Nikolett – Style Optika)

A közgyűlés zökkenőmentes lebonyolíthatósága érdekében kérjük tagjainkat éves tagdíjuk rendezésére a szavazati jogosultságuk miatt.

Pontos megjelenésükre és érdeklődésükre számítunk!