Új vezetők a Magyar Optikus Ipartestület élén

A Magyar Optikus Ipartestület 2022. május 21-én, szombaton tartotta meg 2021. évi évzáró és 2022. évi tisztújító közgyűlését. A lezajlott eseményről adunk most tájékoztatást tagjainknak, a szakmának.

Mint minden évben, idén is megtartotta közgyűlését a MOI. Az esemény ezúttal attól vált különlegessé, hogy a kötelező évzárás mellett tisztújítást is végre kellett hajtanunk, hiszen, a korábbi elnökségi tagok négyéves mandátuma május végén lejárt. Sokan közülük már túl vannak a nyolcéves szerepvállaláson is, ezért nekik itt is köszönetet mondunk, hiszen ötleteikkel, társadalmi munkájukkal gondoskodtak arról, hogy az ipartestület töretlenül végezhesse munkáját, elérje céljait. Köszönjük, Erdős Gábornénak, Érci Lászlónak, Morvay Miklósnak, Taupert Szilviának, - valamint idesorolva magamat is - az elnökségben, Mazán Tamásnak a felügyelő bizottságban, Tiszafalvi Gábornak a szakértői bizottságban, valamint Mazán-Valentin Bernadettnek az optometrista szekció elnökségében végzett tevékenységét, és hogy önzetlen munkájukkal, szakértelmükkel hozzájárultak az ipartestület sikeres működtetéséhez, az eredményes érdekvédelemhez. 

Köszönet illeti a szekciók vezetőit is (Stockinger-Bakonyi György optometrista szekció elnök és Kis Arnold gyártó- és nagykereskedelmi szekció elnök), akik nagymértékben hozzátettek ahhoz, hogy a szakma magas színvonalú előadásokon továbbképezhesse magát, illetve kiállításokon megmutathassa szolgáltatásait és termékeit. 

Nem utolsó sorban, meg kell említenünk azt a szerkesztő bizottságot is, akik majdnem egy évtizeden át foglalkoztak azzal, hogy az Optikai Magazin nyomdai kiadása ilyen szép évfolyamszámot éljen meg. Köszönet áldozatos munkájáért a főszerkesztőnek, Stockinger-Bakonyi Györgynek és a bizottság tagjainak: Aranyos Attilának, Dr. Antal Ákosnak, Brasch Zsófiának, Gerő Patríciának, Kiss Márknak, Morvay Miklósnak, Poller Rolandnak és Dr. Tönköl Tamásnak. Munkájukra az Optikai Magazin online megjelenésénél mindenképpen számítunk.

A májusi közgyűlés – sajnos már szokásosnak mondható – szerény tagi érdeklődés mellett zajlott le. Talán a hirtelen jött jó idő, vagy csak az üzletekben folyó élénk kereskedelmi tevékenység volt az oka, hogy a közel félezer tagot számláló tagságból mindösszesen tízegynéhány tag tartotta fontosnak, hogy meghallgassa a vezetők, a szekciók, a bizottságok beszámolóit az éves tevékenységükről, az elért eredményekről. Ezek a beszámolók a MOI honlapjának Hírfolyam részében visszakereshetők. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy sok munka van abban, hogy a Magyar Optikus Ipartestület a fennálló nehézségek ellenére megállta helyét a társadalmi szervezetek sorában, hiszen szem előtt tartva, hogy az optikusok/látszerészek tevékenysége mennyire fontos, eredményesen képviselte a hatóságok előtt a szakmát, érvényt szerezve a szakma elismertségének. 

Egy másik mozzanatról is említést kell tennünk: a MOI új tiszteletbeli tagjának választotta a közgyűlés Morvay Miklóst, aki példamutató szakmai életműve, valamint a szakma fejlődésének érdekében végzett áldozatos munkája elismeréseként kapta meg a közösség által adományozható speciális tagságot.

A közgyűlés évzáró része így tehát lezajlott, a megjelent tagok elfogadták az elhangzott beszámolókat.

A tisztújítás

A közgyűlés második részében a tisztújításra került sor. A leköszönő elnökség tagjai vállalták, hogy jelölő bizottságként felkutatják utódjaikat, hogy olyan jelölteket állítsanak a közgyűlés elé, akik a jövőben is sikeresen képviselhetik a szakmát, az ipartestületi értékeket. Mint az egyik bemutatkozásban hallhattuk, a leköszönő elnökség példaértékű döntést hozott azzal, hogy a 7 fős elnökségből 5 helyet átadtak, és egy komplett generációváltást tettek lehetővé ezzel. Az új szakemberekkel egy ambiciózus, progresszív elnökség állt össze, új lendületet és frissességet adva az ipartestületnek, közvetve pedig a szakmának is.

Ezúton pedig bemutatjuk a Magyar Optikus Ipartestület vezetőségének és bizottságainak új tagjait:

Elnökség: 

Elnök: Kis Arnold (Thinwood Szemüveg Szabóság)

Alelnök: Szilágyi Zsolt (Déli Optika)

Elnökségi tagok:  Gordon Bence (egyéni vállalkozó)

Egervári Éva (Interoptik Lenses Kft.)

Imre Annamária (egyéni vállalkozó)

Poller Roland (Optik+Kft), a gyártó- és nagykereskedelmi szekció elnöke

Stockinger-Bakonyi György (Kaiser Optika), az optometrista szekció elnöke

Felügyelő bizottság:

elnök: Borovszky Emese (Duci Optika)

tagok: Erdős Gáborné (Anna Optika)

Zimányi Géza (OpticOne Optika)

Úgy tartja a mondás, hogy ami jól működik, azon nem érdemes változtatni. Ilyen a MOI-ban a szakértői bizottság, akik négy éve változatlan összetételben végzik munkájukat. A bizottság elnöke Kiss Márk (Róna Optika) maradt, míg a bizottság tagjai között minden lencsegyártó nagykereskedelmi cég képviselői megtalálhatóak: Krüzsely Andrea (Noptiker Kft.), Molnár Judit Eszter (Essilor Optika Kft.), Polgár József (Carl Zeiss Vision Hungary Kft.) és Schmidt Heléna (egyéni vállalkozó, a Hoya termékek szakértője). Szerencsére a Szakértői bizottságnak az optikusok nem sok feladatot adnak, amiből az a konzekvencia vonható le, hogy a szakma fokozatosan tisztul, az elkészített termékek rendre megállják a helyüket a vevőknél, hiszen panaszügyek elvétve érkeznek. 

Amellett, hogy gratulálunk az új tisztségviselőknek megválasztásukhoz, egyben reméljük, hogy ugyanolyan odaadással, szakmaszeretettel fogják végezni társadalmi munkájukat, mint a leköszönt elnökségi és bizottsági tagok, de egyben az új generációra jellemző lendületes, előremutató, modern érdekképviselet mellett szolgálják majd a Magyar Optikus Ipartestület tagjainak érdekeit. 

Munkájukhoz minden rendelkezésünkre álló támogatást megadunk és sok sikert kívánunk!

Van véleményed? Vitassuk meg az Optikai Magazin Facebook csoportjában!