Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak

Sok-sok munkája van most a Kamarának

Abban a reményben írjuk meg nyárvégi összefoglalónkat a MKIK Optikus Szekció munkájáról, hogy mindenkinek kellemesen telt a nyaralás. Kipihenve és újult erővel térve vissza a munkába, egy sikeres őszi-téli időszakot remélve. A nyári időszakban azért a pihenés mellett volt munkánk bőven.

1: az MKIK/ÁKT-ban a tavalyi évben meghatározottak szerinti átalakításra, valamint szakértőkkel való bővítésre került sor, amelynek végrehajtásának folyamata júniusban fejeződött be. Az MKIK/ÁKT optikus munkacsoportba – Szodorai Margit, Váry Péter és jómagam mellé – bekerült Imre Annamária, aki a képzési és szakmai kérdésekben - a fiatalabb nemzedéket képviselve - segíti a munkánkat. Feladatai közé tartozik – többek közt - az optikusiskolából a szakmánkba bekerült optikusok életpályájának figyelemmel kisérése, a munkaerőpiac igényeinek felmérése, az optikusok munkakörülményeinek monitorozása is.

Mivel mind optikus, mind optometrista, mind fogtechnikus végzettséggel is rendelkezik, így széleskörű rálátása van az MKIK/ÁKT csapatának munkájára. 

Hozzám hasonlóan, biztosan sokunk számára ismerős lehet szüleink részéről az a mondat, hogy „Csináld csak, de papírod legyen róla!”. Most értettem meg igazán, hogy miért van az én Anyukámnak tényleg mindig igaza, hiszen az Ő érdeme az én életpályámban egy különleges fűszer, hogy az optometrista és a látszerész végzettségemet megelőzően, 2014. 09. 25-én fogtechnikusi vizsgát tettem. Mire erre sor került, már tudtam, hogy a munkát nem ezen a területen fogom elkezdeni, de egy rálátást sikeresen elsajátítottam a fogtechnikusi szakmára az abban eltöltött gyakorlati éveim alatt, melyet most az iparkamarai munkám során hasznosíthatok az ágazat által képviselt ügyekben. Rendkívül megtisztelőnek tartom, hogy a szakmai példaképeim mellett képviselhetem a szakma érdekeit és igyekszem a tőlem megszokott alázattal és mérhetetlen lelkesedéssel végezni velük a közös munkát.  

Imre Annamária

2: Legutóbbi ülésünkön összefoglalót hallhattunk Pósáné Szűcs Erikától (Fogtechnikus Szekció) az Egészségügyi ÁKT elmúlt öt évi munkájáról, áttekintve ezen időszak sikeres és kevésbé sikeres projektjeit. Előadása szerint kb. ¾ részben sikeresen tudtuk végrehajtani a kitűzött feladatokat. Tisztelettel köszönjük Erika részletes összefoglalóját.

3: Az elmúlt hónapban voltunk Pósáné Szűcs Erikával a BKIK-ban, ahol a minisztérium és a MKIK által felvetett kérdéskör egyik legfontosabb részét tárgyaltuk meg a minisztérium a kamara és több ÁKT szakág képviselőivel együtt. A tisztázandó kérdés a többek által tapasztalt végzettséghez kötött, illetve a végzettséghez nem kötött szakmák tisztázása volt. 

A hivatalos állásfoglalás szerint az optikus szakma - úgy ahogy eddig is – kizárólag optikus (látszerész) végzettséggel végezhető. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy amint ez közlésre került, azonnal többen megkerestek engem telefonon és személyesen is, hogy milyen törvénymódosítást „csináltunk”. 

Itt tisztáznám: semmilyet. Eddig is így volt, és ez így is marad! 

Mindamellett fontos kiemelni, hogy a szakhatóságok részéről megerősítésre került, hogy ez nem az azonnali szankciókat jelenti, hanem azt, hogy megoldást kell találni a szakmánkban dolgozók – de végzettséggel még nem rendelkező – mielőbbi végzettséghez juttatásához. Mivel a szakmánk kitűnő képzési lehetőséget biztosít - többek közt -  a Teljeskörű Optikai Oktatás Kft. keretein belül ezért ennek a feladatnak az elvégzése hamarosan megoldódhat. A beiskolázást, mint azonnali megoldást - mivel ez más szakágakban is problémát jelent - kiemelt figyelemmel ajánlottuk mind a munkaadóknak, mind a munkavállalóknak, Pósáné Szűcs Erikával és a többi ÁKT képviselővel együtt. 

4: A képzéssel kapcsolatos feladatok megvitatása, mint az interaktív írásbeli, a szóbeli, a gyakorlati vizsgák stb., valamint a vizsgabizottságok munkája, tagi összetétele is szóba került. Ezekben a kérdésekben folyamatos egyeztetések lesznek mind az iskolák, a képzőközpontok vezetőivel és a folyamatban résztvevőkkel. Ez állandó interaktív munkát ad az ÁKT- ban dolgozó szakmai csapatoknak. 

5: Meghatároztuk az őszi munkatervet, melynek egyik legfontosabb momentuma lesz a DENTALWORLD októberi szakmai kiállítása, amelyen szívesen látják szakmánk résztvevőit is.

Ennek pontos időpontját online felületeinken közölni fogjuk.

Mindenkinek jó egészséget és egy sikeres őszi-téli időszakot kívánunk!

Van véleményed? Vitassuk meg az Optikai Magazin Facebook csoportjában!