NNK állásfoglalás az optometrista működésről

Május 22-én írtunk nektek az optometrista működési engedély változásáról. Ezzel egyidőben állásfoglalást kértünk a Nemzeti Népegészségügyi Központtól (NNK). Az illetékes hatóság válaszát 06.14-én kaptuk meg, melyet teljes terjedelmében teszünk közzé nektek.

Megkeresésünkre az NNK Egészségügyi Igazgatási Főosztályától érkezett a lépéseket ismertető válasz.

Tisztelt Kis Arnold! Hivatali kapun keresztül beküldött kérésére, mely szabadfoglalkoztatású egészségügyi tevékenységre vonatkozó jogi szabályozás változásával kapcsolatos, az alábbi tájékoztatást adom:

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján 2023. június 1-jétől szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenység egyéni vállalkozóként nem végezhető, annak folytatására kizárólag adószámos magánszemélyként lesz lehetőség.

Ezzel egyidejűleg – az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 2023. június 1-jei hatállyal módosult 6/A § (1) bekezdése értelmében - megszűnik a szabadfoglalkozású tevékenység bejelentésköteles, hatósági nyilvántartásba vételhez kötött jellege.

Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában fentiek szerint bekövetkezett változást az alábbiak figyelembevételével, a hatáskörrel rendelkező, illetékes, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi kerületi/járási hivatalnál, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központnál szükséges bejelenteni:

- amennyiben a 2023. május 31-ig szabadfoglalkozású egyéni vállalkozó továbbra is egyéni egészségügyi vállalkozóként kívánja végezni az őt ez idáig is igénybe vevő egészségügyi szolgáltató nevében a tevékenységet, abban az esetben ezen tevékenység személyes közreműködői tevékenységnek minősül. A foglalkoztatási jogviszony változás miatt, az egyéni vállalkozónak bejelentési kötelezettsége keletkezik, mivel ezen tevékenység is hatósági nyilvántartásba vétel alapján végezhető (ezen bejelentési kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha egyéni egészségügyi vállalkozóként egyébként egészségügyi szolgáltatás saját nevében történő nyújtására jogosító működési engedéllyel rendelkezik). Fontos, hogy 2024. január 1-jétől egészségügyi szolgálati jogviszony esetén nem köthető új szerződés személyes közreműködésre, ide nem értve a Kormány rendeletében meghatározott egészségügyben dolgozóval kötött szerződést.

- amennyiben a korábbi tevékenységét a továbbiakban magánszemélyként kívánja végezni a tevékenységet végző, abban az esetben nincs bejelentési kötelezettsége az egészségügyi államigazgatási szerv irányába, ezen tevékenységét az Önt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató továbbra is köteles a Humánerőforrás Nyilvántartó Rendszerbe (HENYIR) bejelenteni;

- amennyiben a fenti változás ismeretében a változással érintett tevékenységét nem kívánja tovább folytatni, további teendője nincs, mivel a szabadfoglalkozású egyéni vállalkozói tevékenysége vonatkozásában a hatósági nyilvántartásban rögzített adatok automatikusan archiválódnak.

A fentiekkel kapcsolatos közlemény közzétételre került honlapunkon, mely az alábbi linken érhető el:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/szakteruletek/1973-tajekoztatas-szabadfoglalkozasu-egeszsegugyi-tevekenyseg-vegzese

Tájékoztatom, hogy a tevékenységi kör megváltozását az érintetteknek az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartását vezető Nemzeti Adó-és Vámhivatal felé elektronikusan, a Webes ügysegéd (nyilvantarto.hu) egyéni vállalkozói bejelentéseket támogató menüpontja alatt kell bejelenteni 15 napon belül.

A NAV honlapján az alábbi linken érhető el tájékoztatás a témában:
https://nav.gov.hu/ado/egyeb/Szabadfoglalkozasu_egeszsegugyi_tevekenyseg_valtoztak_a_szabalyok

Budapest, 2023. június 8.

Üdvözlettel:
Dr. Deutschman-Horváth Zsuzsanna Lídia, osztályvezető

Kikerestük nektek az NNK oldaláról azt a részt, ahol az egyéni egészségügyi vállalkozói tevékenység bejelentésével kapcsolatos információkat érhetitek el, ahol minden kérdésre választ ad a hatóság.

A változásbejelentést az NNK honlapjáról letölthető bejelentőlapokon tudjátok megtenni, ahol kitöltési útmutató is segíti a bejelentést.

Reméljük, keveseteknek kell a változásbejelentési procedúrát végigvinni.

Van véleményed? Vitassuk meg az Optikai Magazin Facebook csoportjában!