Hulladékgazdálkodás az optikákban

A hulladékgazdálkodási (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) új előírások sajnos érintik az optikákat is. Az ezzel kapcsolatos felhívásokat nagy valószínűséggel minden vállalkozás már megkapta, mivel a MOHU kiértesítette a vállalkozásokat, így az optikák tulajdonosait is. (A Magyar Állam által kiírt hulladékgazdálkodási koncessziós pályázatot a MOL Nyrt. nyerte el, amelynek értelmében 2023. július 1-jétől az általa kijelölt MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint Koncessziós Társaság végzi a magyarországi települési szilárdhulladék begyűjtését és gondoskodik annak kezeléséről is.) A szabályozás rövid lényege, hogy a vállalkozásoknak kötelezően részt kell venni a hulladékgazdálkodásban és a vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék elszállításáról, illetve megsemmisítéséről gondoskodniuk kell erre szakosodott cégek bevonásával. Ennek kapcsán megkerestük a MOHU ügyfélszolgálati irodáját, ahol rákérdeztünk az optikákban előforduló hulladékok esetében alkalmazandó tennivalókról.

A MOHO ügyfélszolgálata kérdéseinkre az alábbi rövid tájékoztatást adta: "Ha bármilyen hulladékot, illetve veszélyes hulladékot termelő tevékenységet végez az optika, akkor igen, szükséges a regisztráció. A hulladékbesorolási listában szereplő tételeket alaposan át kell nézni és ha abban megtaláljuk az egyértelműen beazonosítható hulladékot, akkor szükséges a regisztráció. A regisztráció folyamán pedig meg kell adni azt a partnert, akivel a hulladék elszállíttatásra szerződött az adott optika."
A hulladékbesorolási lista a moi.hu zárt tagi oldaláról letölthető a MOI üzleti tagjai részére.

Az, hogy egy-egy optikának a MOHU alá be kell-e csatlakozni, azt két kérdésre kell bontani:
1.) A keletkezett hulladék a koncesszió alá tartozik-e? (Magyarul: be kell azonosítani a hulladékot, hogy mi is az. Ennek megkönnyítésére tettük közzé a moi.hu zárt tagi oldalán belül a hulladékbesorolási listát.)
2.) Hol helyezkedik el az üzlet, ki az üzemeltető?

Az 1.) kérdés esetében:
Akkor kell a MOHU partner portálon a cégnek regisztrálni, amennyiben az általa termelt hulladékot (vagy hulladékokat) megtalálja hulladékbesorolási listában.

MOHU oldalon ezt írják: (az általunk itt kiemelt részek vonatkoznak az optikai üzletekre)
A 2012. évi CLXXXV. törvény azon intézményi és gazdálkodó szervezetek számára, amelyek hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozó hulladékot termelnek és azokat elkülönítetten gyűjtik, kötelezően előírja, hogy a MOHU által üzemeltetett Partner Portálon regisztráljanak, valamint a szerződéskötéshez szükséges adatokat megadják.

A hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe tartozik a gazdálkodó szervezetek elkülönítetten gyűjtött települési hulladéka és valamennyi EPR-es hulladék, így különösen az alábbiak:
- csomagolóanyagok(pl. papír, műanyag, fa, fém, üveg, veszélyes csomagolóanyagok, stb),
- elektromos és elektronikus berendezések,
- elemek és akkumulátorok,
- hulladékká vált gépjárművek és alkatrészeik,
- gumiabroncs,
- reklámhordozó és irodai papír,
- használt sütőolaj,
- biológiailag lebomló hulladék.
(EPR = kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer)

Az intézményi és gazdálkodó szervezetek által koncesszió alá tartozó elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését kizárólag a MOHU és annak szerződött intézményi szolgáltatója végezheti.

A 2.) kérdésre a válasz:
"Amennyiben az üzlet tulajdonosa maga gondoskodik a hulladék elszállíttatásáról (azaz ő az üzemeltető is, rendelkezik tárolótartállyal, szelektíven gyűjti a saját szemetét), akkor igen, regisztráció köteles és a partnert meg kell jelölni.

Ha az optika bevásárló központban, társasházban helyezkedik el, tehát nem ő az üzemeltető, akkor ebben az esetben neki a MOHU oldalán nem kell regisztrálni."

A MOHU tehát csak eddig a pontig rendelkezik a tennivalókról, illetve ennyi felvilágosítást adtak.

Informálódni a teendőkkel kapcsolatosan a MOHU oldalán tudtok.
(MOI tagoknak a moi.hu zárt tagi oldalon kigyűjtöttük az összes letölthető tájékoztató információt, így egy helyen találjátok összegyűjtve őket.)

De nem szabad elmenni egy másik fontos kérdés mellett, hiszen az optikák műhelyeiben más típusú hulladékok is keletkeznek a tevékenység során.
Az optikákban keletkező veszélyes hulladékok, vegyszerek, csiszolás során keletkező "iszap", stb. az más típusú veszélyes hulladéknak minősül. Ezeket kizárólag az erre szakosodott cégeknél lehet megsemmisítésre leadni, amit ezen cégek hivatalos átvételi okmánnyal kötelesek igazolni. (Nyilván a gyűjtésük is előírás alapján történik.)

Mivel nem minden veszélyes hulladék tartozik a koncesszió alá, ezért az egyéb veszélyes hulladék esetében nincs kötelező regisztráció a MOHU oldalán (azaz, ha a hulladék nem szerepel a listában!), viszont az egyéb veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat ebben az esetben is be kell tartani, amit nyilván az elszállításra szerződött partner be is tartat az adott optikai üzlettel.

Fent leírtak azt jelentik, hogy az optikák - tevékenységeik folytán - eddig is abba körbe tartoztak, akiknek a hulladékgazdálkodásról gondoskodniuk kellett.

Van véleményed? Vitassuk meg az Optikai Magazin Facebook csoportjában!