Újra az optikákon a figyelem: ellenőrzések a láthatáron

A közelmúltban néhány megyei kormányhivatal által kiküldött levél borzolhatta az optikai üzletek tulajdonosainak mindennapjait. A levelek tárgya az EESZT kötelező adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása volt. Az értesítések egy része tájékoztatás kérésre szorítkozott, míg más kormányhivatalok hivatalos ellenőrzéseket rendeltek el egyes optikák esetében.

Miről szól ez a kötelezettség?
Anno, 2017. januárjában hatályba lépett a 39/2016. (XII.2.1) EMMI rendelet, mely az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT) való csatlakozást írta elő a magán egészségügyi szolgáltatók számára. A rendelet értelmében az egészségügyi szolgáltatóknak 2020-ig kellet csatlakozniuk a Térhez, majd az általuk végzett vizsgálatok bizonyos adattartalmát kötelezően felvezetni, azaz adatot szolgáltatni az EESZT rendszerébe 2020. június 1-től. Mikor a rendelet ezen része hatályba lépett, még csak keresgélték az optikák, hogy ezt milyen felületen, milyen rendszeren keresztül tehetik meg. Azóta persze tudjuk, hogy léteznek – kifejezetten az optikákra specializált – rendszerek, de ez a cikk most magáról a kötelezettségről szól, nem pedig a jelentéstétel módjáról. A magán egészségügyi szolgáltatók számára a hatóságok többszöri határidő módosítással lehetővé tették az időbeni csatlakozást, a technikai és egyéb felkészülést. Az erről szóló információkat, tudnivalókat 2020-ban több fórumon, többek között a MOI honlapján is közzétettük, segítve ezzel az optikai üzletek eligazodását a jogkövető magatartás megvalósítása érdekében.

Kinek kellett becsatlakoznia?
Csatlakozásra köteles egyéb szervezet az Eüak. 35/B. § (1) bekezdés a) pontja hatálya alá nem tartozó, orvosi vagy fogorvosi feladatra irányuló működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató.” (Részlet az 1997. évi XLVII. tv.-ből)

Ennek értelmében tehát célszerű első körben tisztázni, hogy az adott optikának milyen tevékenységre van kiadva a működési engedélye. Az ott található adattartalom ad választ arra, hogy valóban csatlakozásra köteles-e vagy sem. (A MOI tagjai erről részletes értelmezést és információt kapnak a moi.hu honlap zárt, belső tagi oldalán belül.)

Azonban nem ilyen egyszerű a helyzet, hiszen a kiadott működési engedélyekben sokféle megfogalmazás, kódszám és egyéb, egymástól eltérő megfogalmazások szerepelnek, attól függően, hogy anno az engedély kiadásakor éppen milyen rendelet és szövegezés volt érvényben. Annak alapján, ami jelenleg a hatóságok honlapján található, még mindig igaz az, hogy a tevékenység meghatározásához vissza kell nyúlni az Egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény az Egészségügyről) foglaltakhoz. Itt van ugyanis meghatározva, hogy ki minősül egészségügyi szolgáltatónak. A másik sarkalatos kérdés pedig, hogy milyen szakmakód alá van besorolva az optika üzletben folytatott tevékenység, amelyet a „2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről” szóló rendelet határoz meg.

Mi a teendőd?
Nézd meg, hogy milyen szakmakód van a működési engedélyedben! Ha a 0703 szakmakódot találod, akkor orvosi tevékenység ellátására kaptál engedélyt, azaz köteles vagy az EESZT-nek adatot szolgáltatni. Ha a 0704-es szakmakódot találod ott, akkor rád nem vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség.

De mi van akkor, ha a működési engedély tartalma jó, de mégis kaptál levelet a hatóságtól? Akkor bizony valahol elcsúszás van az adatok között. Ez fakadhat abból, hogy az adott megyei kormányhivatal olyan adatot kapott meg rólad, amely szerint a Nemzeti Népegészségügyi Központ még mindig orvosi tevékenység ellátására szóló tevékenységet tart nyilván az optikádról. Ebben az esetben ez sürgősen tisztázandó a hatósággal, hiszen az a mérvadó, amilyen hatósági engedély / végzés van az optika kezében.

Tekintettel arra, hogy minden eset más és más első körben célszerű a megyei Kormányhivatallal felvenni a kapcsolatot az egyeztetés érdekében. (Az optika illetékességi területén működő megyei Kormányhivatal elérhetőségei ezen a honlaprészen kikereshetők.)

Problémát jelent még az is, hogy ha egy tevékenységet nem végez már az optika, azt egyszerűen nem jelentik le a hatóságok felé. Ha van ilyen leveled, hogy te ezt megtetted, beadtad, ezzel felvértezve lehet megvédeni az álláspontot, hogy neked nem szükséges az EESZT felé adatot szolgáltatni.

Tudunk olyan esetről is, ahol az orvos van bejelentve az optometriai tevékenység ellátására. Elvben itt is a szakmakód a megoldás, azonban ezt sajnos eltérően értelmezik az egyes megyei hatóságok. Ebben az esetben mindenképpen tisztázandó, hogy ki végzi el az adott tevékenységet, milyen minőségében teszi ezt, és annak megfelelően célszerű módosítani a működési engedélyek tartalmát.

A fent javasolt lépésekkel elkerülhető, hogy felesleges bírságot rójanak ki az optikára a kötelező adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása miatt.

Összegezve a fentebb ismertetett helyzeteket, ezek semmiképpen nem mondhatók egyszerűnek és mindenképpen „kibogozásra” szorulnak. Ezen (is) dolgozik a MOI és tagjainak bővebb magyarázattal ellátott anyagokkal is szolgálunk.

Ha neked is van a kezedben kormányhivataltól kapott megkeresés, juttasd el a MOI-hoz a dokumentumot, hogy segíthessünk!

Van véleményed? Vitassuk meg az Optikai Magazin Facebook csoportjában!